Хирургичен кабинет

Информация :

В хирургичния кабинет на МЦ „Биомед 99“ се осъществява диагностика и лечение на остри и хронични хирургични заболявания.
Посредством пълния набор хирургично оборудване и инструментариум, кабинетът предлага:
 • Предоперативна подготовка на спешни и планови хирургични интервенции.
 • Амбулаторни хирургия.
 • Еднодневна хирургия.
 • Мамология.

Услуги:

 • Първичен и вторичен преглед
 • Подкожна инжекция
 • Мускулна инжекция
 • Венозна инжекция
 • Венозна инфузия /10 до 30 минути/
 • Венозна инфузия /над 30 минути/
 • Обработка на рана
 • Отваряне на абсцес на кожа или лигавица /ексцизия на фурункул/
 • Инцизия на флегмон
 • Отбременяваща дълбока инцизия на фасция или подлежащи тъкани
 • Екстракция на нокът
 • Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
 • Инцизия на сухожилен панарициум
 • Инцизия на флегмон на дланта
 • Шев на мускули и/или фасции при травми
 • Мануална репозиция на анален или ректален пролапс
 • Венесекция
 • Лигиране на съдове на крайиците
 • Сваляне на конци

Работно време:

Д-р Огнян Георгиев Милев– специалист Хирургия

, МЦ Биомед 99

ПОСЕЩЕНИЯ за:Понеделник Вторник Сряда Четвъртък ПетъкСъбота Неделя
Амбулаторни прегледи07.30-11.0014.30-19.00
Домашни прегледи11,00-11,3019.30-20.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 11.30-12.3019.00-19.30
ЛКК**
Профилактични прегледи на рискови групи***

Д-р Петър Викторов Ружев – специалист Хирургия

, МЦ Биомед 99

ПОСЕЩЕНИЯ за:Понеделник Вторник Сряда Четвъртък ПетъкСъботаНеделя
Амбулаторни прегледи14.00-18.0009.00-13.00
09.00-13.0009.00-13.00
Домашни прегледи
ЛКК**17.00-18.00
ОБЩА ЛКК