Ценоразпис

      Утвърден ценоразпис за частни  пациенти на МЦ „Биомед-99“

Прегледи
Преглед – първичен 50.00 лв.
Преглед – вторичен 25.00 лв.
Преглед – хабилитирано лице 100.00 лв.
Женска  консултация 30.00 лв.
Домашно посещение/преглед/ 60.00 лв.
Диагностични и лечебни процедури
Ехокардиография 45.00 лв.
ФИД 25.00 лв.
Ехография 30.00 лв.
Аудиометрично изследване на слуха 30.00 лв.
Доплер 40.00 лв.
EEГ 40.00 лв.
Холтер 40.00 лв.
Велотест 40.00 лв.
ЕКГ 15.00 лв.
Биопсия на ухо,нос и фарингс 40.00 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 30.00 лв.
Инцизия на входа на носа 30.00 лв.
Дренаж и аспирация 20.00 лв.
Продухване по Polizer 15.00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от уст кухина или гърло 40.00 лв.
Индиректна ларингоскопия 30.00 лв.
Отстраняване на церумен 30.00 лв.
Отстраняване на чужди тела в слух.канал 30.00 лв.
Инцизия на фурункул в слуховия проход 50.00 лв.
Репониране на носни кости 30.00 лв.
Предна носна тампонада 20.00 лв.
Звуков запис на тоновете на бебе на бременна 30.00 лв.
Венозна инжекция 20.00 лв.
Мускулна инжекция 10.00 лв.
Шев на меки тъкани 25.00 лв.
Абразио 150.00 лв.
Прекъсване на бременост 200.00 лв.
Наместване на  лакътна става 40.00 лв.
Прилагане на тетаничен антитоксин 10.00 лв.
Бактериологична натривка на проба от покрив. тъкан 10.00 лв.
Бактериологична натривка на проба от оператив.рана 10.00 лв.
Тоалет на трахеостома 15.00 лв.
Аноскопия 30.00 лв.
Вземане на биоптичен материал от гръдна стена 30.00 лв.
Вземане на материал от лимфни възли 30.00 лв.
Инцизия при процеси на коремната стена 30.00 лв.
Венозна инжекция със склерозиращи агенти 20.00 лв.
Пункция на плеврална кухина 40.00 лв.
Венозна лигатура 20.00 лв.
Мануална репозиция на херния 30.00 лв.
Ексцизия на перианални кондиломи 50.00 лв.
Инцизия на гръдна жлеза 30.00 лв.
Инцизия на перианален абцес 30.00 лв.
Репозиция на хемороиди 30.00 лв.
Мануално отстраняване на фекални маси 40.00 лв.
Мануална репозиция при ректален пролапс 30.00 лв.
Ректална тампонада 30.00 лв.
Анална дилатация 30.00 лв.
Дигитално изследване на ректум 40.00 лв.
Промивка на гастростома и ентеростома 25.00 лв.
Дилатация и хирургична обработка на ентеростома 30.00 лв.
Коремна пункция-диагностична 30.00 лв.
Локална анестезия-проводна,инфилтрационна 40.00 лв.
Смяна на уретрален катетър 20.00 лв.
Въвеждане на уретрален катетър 20.00 лв.
Стомашна промивка 30.00 лв.
Поставяне на назогастрална сонда 20.00 лв.
Освобождаване на адхезии 30.00 лв.
Шев на сухожилно влагалище 20.00 лв.
Бурзектомия 40.00 лв.
Ганглионектомия 30.00 лв.
Фасциотомия 30.00 лв.
Миотомия 30.00 лв.
Биопсия на мека тъкан 30.00 лв.
Отстраняване на доброкачествени тумори от меки тък 80.00 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространств 50.00 лв.
Заместване на гипсова имобилизация на крайник 40.00 лв.
Напасване на протеза над коляно 30.00 лв.
Напасване на протеза на ръка и рамо 30.00 лв.
Хемороидектомия 100.00 лв.
Легатура и стрепинг на варикозни вени 60.00 лв.
Лигиране на хемороиди 50.00 лв.
Анална фистулектомия 50.00 лв.
Перианална фистулектомия 40.00 лв.
Отложен шев при гранулираща коремна рана 40.00 лв.
Спиране на анално кръвотечение 40.00 лв.
Анален серклаж 60.00 лв.
Шев при разкусване на ануса 50.00 лв.
Шев при разкъсване на ректума 50.00 лв.
Вземане на биопсичен материал от коремната стена 30.00 лв.
Инжектиране на лечебна субстанция в става/лигамент 30.00 лв.
Тестове с втриване,скарификация,надраскване 10.00 лв.
Диагн.и лечебна пункция на повърхн. кисти,абцеси 20.00 лв.
Закрито наместване при луксация на става 60.00 лв.
Закрито наместване на фрактура без вътр.фиксация 60.00 лв.
Шев на екстензорно сухожилие 30.00 лв.
Шев на мускули при травма 30.00 лв.
Операция на ганглион на пръст 40.00 лв.
Инцизия на сухожилен панарициум 30.00 лв.
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 30.00 лв.
Ексцизионна обработка при рани, инфекции,изгаряния 30.00 лв.
Вземане на биопсичен материал от меки тъкани 30.00 лв.
Превръзка на рана 30.00 лв.
Компресирана превръзка 30.00 лв.
Гипсова превръзка 60.00 лв.
Имобилизация с използване на шина 40.00 лв.
Шийна имобилизация-яка 40.00 лв.
Превръзка тип „раница“ или по Дезо 30.00 лв.
Сваляне на гипс 30.00 лв.
Отстраняване на хирургичен шевен материал 20.00 лв.
Отстраняване на външен имобилизиращ уред 20.00 лв.
Шев на меки тъкани до ниво фасция 30.00 лв.
Инцизия на повирхностно разположен флегмон 50.00 лв.
Промивка на раневи дренаж 30.00 лв.
Сондиране на повърхностно разположени фистули 30.00 лв.
Ставна пункция 30.00 лв.
Биопсия с резултат 50.00 лв.
Цитонамазка с резултат 30.00 лв.
Поставяне на спирала 50.00 лв.
Сваляне на спирала 30.00 лв.
Инцизия на Бартолинова жлеза 40.00 лв.
Туширане на кондиломи 20.00 лв.
Вземане на цитонамазка или микробиология 20.00 лв.
Манту 20.00 лв.
Здравна книжка 25.00 лв.
Медицинско свидетелство за работа 20.00 лв.
Медицинско свидетелство за шофьор 30.00 лв.
Медицинско свидетелство за брак 25.00 лв.
Издаване дупликат на болнични и др.мед.документи 20.00 лв.
Екстракция на нокът 90.00 лв.
Локална анестезия 90.00 лв.
Екстирпация на липом 90.00 лв.
Ексцизия на кожен тумор 90.00 лв.
Ексцизия на лимфен възел 90.00 лв.
Екстирпация на атером 90.00 лв.
Отстраняване на кърлеж 20.00 лв.
Поставяне на системи 30.00 лв.
Електрокоагулация на доброкачествени образувания 40.00 лв.
Електрокоагулация на добр, образувания /над3 броя/ 50.00 лв.
Рентген   големи кости 40.00 лв.
Рентген малки кости 30.00 лв.
Мамография 60.00 лв.
Физикална медицина и рехабилитация
Измерване на двигателен обем 20.00 лв.
УВЧ-1 процедура 10.00 лв.
ИМП/импулсно магнитно поле/ 10.00 лв.
Диадинамични токове 10.00 лв.
Галванични токове 10.00 лв.
ТЕНС терапия 10.00 лв.
Стимулация 10.00 лв.
Интеферентни токове 10.00 лв.
Вакум терапия 10.00 лв.
Солукс 10.00 лв.
Ултразвук 15.00 лв.
ЛФК 20.00 лв.
Лазер 20.00 лв.
DEEP OSCILALATION 20.00 лв.
Класически   масаж -цяло тяло-50мин 40.00 лв.
Класически частичен  масаж-гръб-30мин 30.00 лв.
Класически частичен масаж- яка-30мин 30.00 лв.
Антицелулитен масаж 40.00 лв.
Сауна 20.00 лв.
Зонотерапия 20.00 лв.
Масаж с вендузи 30.00 лв.
Лечебен масаж с мед 40.00 лв.
Аромомасаж-цяло тяло -50мин 40.00 лв.
Аромомасаж -частичен 30.00 лв.
Спортен масаж-цяло тяло 50мин 40.00 лв.
Спортен масаж -частичен 30мин 30.00 лв.
Козметичен масаж 20мин 20.00 лв.
Лабораторни изследвания
Лабораторна такса 3.00    лв
БИОМЕД  МАКС 69.00 лв.
БИОМЕД   СТАНДАРТ 49.10 лв.
БИОМЕД  СПОКОЙСТВИЕ 61.90 лв.
БИОМЕД ЛЕЙДИ 86.30 лв.
БИОМЕД  АБОРТ 38.90 лв.
БИОМЕД  КАРДИО 39.20 лв.
БИОМЕД  Бременност-мониторинг 30.30 лв.
БИОМЕД  Бременност-регистрация съкратен 45.40 лв.
БИОМЕД  Предоперативен  минимум 48.90 лв.
БИОМЕД  Бъбречна функция 27.90 лв.
БИОМЕД  Черен дроб-хепатит 54.40 лв.
БИОМЕД Чернодробна функция-разширен 36.20 лв.
БИОМЕД  УРОИНФЕКЦИИ 51.70 лв.
Бременност – TORCH 70.00 лв.
„Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет“ 125.00 лв.
Медицинско за работа в полицията 75.00 лв.
БИОМЕД ЩИТОВИДНА ФУНКЦИЯ 55.00 лв.
Автоимунни васкулити 80.00 лв.
Хематология
Kръвна картина + СУЕ 8.20 лв.
Кръвна картина -22пок. 5.90 лв.
Левкоцити – WBC 3.50 лв.
Хемоглoбин (Hb) 3.50 лв.
ДКК 5.50 лв.
ДКК+ морфология на Еry 6.00 лв.
Морфология на еритроцити 5.00 лв.
СУЕ 3.00 лв.
Ретикулоцити-Ret 7.0 лв.
Назален секрет за Ео 7.0 лв.
ПКК- 22пок.+ ДКК 10.80 лв.
ПКК-22пок.+ДКК+ СУЕ 11.70 лв.
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) 25.90 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
Време на кървене 2.90 лв.
Време на съсирване 2.90 лв.
Протромбиново време 4.50 лв.
APTT 5.0 лв.
Фибриноген 4.50 лв.
Предразположение към тромбоза 126.90 лв.
мутация в ген за Prothrombin G20210A 37.70 лв.
мутация в ген за Фактор V Leiden 36.70 лв.
алелна специфичност на PAI – 1 4G/5G 37.70 лв.
Протеин C (PrC 33.70 лв.
Протеин S (PrS) 37.70 лв.
Антитромбин III 27.70 лв.
мутация MTHFR( A1298C-C677Т) 52.90 лв.
Урина и изпражнения
Урина – профил 4.00 лв.
Урина – рН 1.60 лв.
Урина – специфично тегло 1.90 лв.
Урина – белтък 1.60 лв.
Урина – захар 1.60 лв.
Урина – кетотела 1.60 лв.
Урина – билирубин 1.60 лв.
Урина – yробилиноген 1.60 лв.
Урина – седимент 1.90 лв.
Окултни кръвоизливи 10.00 лв.
Aлфа-Амилаза/урина/ 3.30 лв.
Са в урина 3.20 лв.
P в Урина 3.10 лв.
Креатен.Клиранс 4.00 лв.
Tест за бременост 6.00 лв.
Количество белтък  в урината 2.50 лв.
Kоличество белтък в еднократна порция 2.50 лв.
Креатенин в Урина 2.70 лв.
Микроалбуминурия 12.00 лв.
Пикочна к-на в урина 2.70 лв.
Отношение Ca /Createnin 5.0 лв.
Отношение албумин/креатенин урина 10.00 лв.
Tест за КАЛПРОТЕКТИН 30.00 лв.
Биохимия
Глюкоза 2.70 лв.
Кръвно-захарен профил 6.50 лв.
Глюкозо-толерантен тест 6.50 лв.
Креатинин 2.70 лв.
Урея 2.70 лв.
Билирубин-общ 2.70 лв.
Билирубин-директен 2.70 лв.
Билирубин общ+ директен 6.50 лв.
Билирубин -индиректен 2.50 лв.
Общ белтък 2.70 лв.
Албумин 2.70 лв.
Холестерол-общ 2.70 лв.
HDL-холестерол 3.00 лв.
LDL-холестерол 4.00 лв.
VLDL-холестерол 1.50 лв.
Триглицериди 3.20 лв.
HbA 1c/Гликиран Хемоглобин 16.00 лв.
Пикочна киселина 2.70 лв.
ALAT 2.70 лв.
ASAT 2.70 лв.
Креатин фос. киназа -СРК 3.30 лв.
CPK- MB фракция 17.70 лв.
gGT 2.70 лв.
Алкална фосфатаза 2.70 лв.
Алфа-Амилаза(серум) 3.30 лв.
Липаза 7.90 лв.
LDH 2.70 лв.
LDH1 (HBDH) 10.30 лв.
Fe и ЖСК 4.30 лв.
Желязо Fe 2.80 лв.
ЖСК 2.70 лв.
Фосфор-Р 2.70 лв.
Калций-Ca 2.70 лв.
Магнезий-Mg 2.70 лв.
Ca йонизиран 4.0 лв.
CISTATIN C 40.70 лв.
APO A1 19.70 лв.
APO B 100 19.70 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ 5.00 лв.
Кисела фосфатаза 6.40 лв.
Високочувствителен С-реактивен протеин 10.00 лв.
ЛАКТАТ 14.90 лв.
ЕЛЕКТРОФОРЕЗА НА СЕРУМНИ БЕЛТЪЦИ 28.70 лв.
С-реактивен протеин 8.00 лв.
Тропонин Т(TNT) hs 34.60 лв.
ПРОТЕИНОГРАМА 26.70 лв.
Ferritin 17.0 лв.
Електролити
Натрий Na 2.70 лв.
Калий-К 2.70 лв.
Хлориди-CL 2.70 лв.
Zn 15.00 лв.
Li 19.30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper ) 17.30 лв.
Имунология
HLA-B27 27.90 лв.
ANA- скрининг 20.70 лв.
ANA- профил 90.0 лв
anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT / АГМА) 26.70 лв.
anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич. 33.70 лв.
anti-RNP/Sm IgG (анти – RNP/Sm АТ) количествено 33.70 лв.
anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен 33.70 лв.
Криоглобулини ( Cryoglobulins ) 9.0 лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) 26.30 лв.
Трансферин ( Transferrin ) 25.70 лв.
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) 33.00 лв.
Имуноглобулин A ( IgA ) 12.00 лв.
Имуноглобулин M ( IgM ) 12.00 лв.
Имуноглобулин G ( IgG ) 12.00 лв
C 3 Комплемент ( Complement C3 ) 12.00 лв.
C 4 Комплемент ( Complement C4 ) 12.00 лв.
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич 27.00 лв.
anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен 48.00 лв.
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. 53.00 лв.
β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг 32.70 лв.
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. 33.00 лв.
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. 33.00 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) 34.70  лв.
Интерлевкин-6 ( IL-6 ) 33.90 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) 42.50 лв.
Имунофенотипизиране на лимфоцити стн.пан 109.70 лв.
anti MCV ( анти Мутирал Цитролиниран Виментин ) 32.70 лв.
Хаптоглобин ( Haptoglobin ) 24.30 лв.
anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 37.00 лв.
anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 37.00 лв.
anti cardiolipin ACL (анти кардиолип. ант.) скр 33.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.) 33.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.) 33.00 лв
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 33.00 лв.
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен 34.00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ ) 47.00 лв
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ ) 47.00 лв.
Имунофиксация на серумни имуноглобулини 86.00 лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) 86.00 лв.
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич 36.00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. 40.00 лв.
anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен 32.00 лв.
anti-PR3 (Proteinase3) количествен 33.00 лв.
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. 35.00 лв.
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. 33.00 лв.
anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен 33.00 лв..
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. 34.00 лв.
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен 33.00 лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. 34.00 лв.
Хормони
FT3 14.00 лв.
FT4 14.00 лв.
TSH-II 14.00 лв.
LH 15.00 лв.
FSH 15.00 лв.
Пролактин 15.00 лв.
Естрадиол 15.00 лв.
Тестостерон 15.90 лв.
Прогестерон 15.90 лв.
TSH- рецепторни антитела 38.20 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron 75.90 лв.
Anti Tg ( TAT) 15.00 лв.
Anti- TPO /MAT/ 15.00 лв.
DHEA-S 19.30 лв.
Кортизол 15.90 лв.
Tиреоглобулин 32.70 лв.
4 андростендион 24.90 лв.
Паратхормон (PTH) 30.00 лв.
Соматотропен хормон 18.90 лв.
17 алфа ОН progesteron 20.90 лв.
C-пептид 16.10 лв.
Кортизол-16ч 15.90 лв.
AMH ( анти-Мюлеров хормон ) 44.90 лв.
Имунореактивен инсулин 17.00 лв.
Inhibin B 50.70 лв.
КАЛЦИТОНИН 36.00 лв.
•HOMA ( IR ) индекс-инсулинова резистентност 21.90 лв.
N-mid osteocalcin 16.50 лв.
Beta-CrossLaps/serum 26.50 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) 24.00 лв.
Туморни маркери
CEA 17.70 лв.
NSE (невронспецифична енолаза) 25.90 лв.
PSA   total 16.00 лв.
CA  15-3 16.00 лв.
CA  19-9 17.00 лв.
CA 125 17.00 лв.
CА 72-4 22.70 лв.
Cyfra 21-1 17.90 лв.
Бета 2 микроглобулин 27.90 лв.
SCC-сквамоцелуларен карциномен антиген 29.00 лв.
AFP  Aлфа-фетопротеин 17.00 лв.
total Бета ЧХГ 16.90 лв.
Tиреоглобулини 32.50 лв.
fPSA/tPSA 28.70 лв.
HE 4 62.00 лв.
M2-PK Quick/тест за колоректален карцином/ 70.00 лв.
BNP в плазма 71.00 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация  ( ROMA ) 78.00 лв.
Вирусология
СПИН  ( HIV 1/HIV 2 ) 15.00 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 20.90 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total ) 22.30 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) 20.30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) 20.50 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot 95.00  лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot 95.00 лв.
Хепатит В ( HBsAg ) 15.00 лв.
anti-HBsAg 20.30 лв
HBeAg 23.30 лв.
anti-HBc IgM  20.30 лв
Анти HCV 16.00 лв.
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative ) 155.0 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative ) 155.0 лв.
anti-HBc total 20.30 лв.
HBsAg и anti-HDV IgM  33.00 лв
Хепатит D ( anti-HDV total ) 21.70 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 21.70 лв.
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG 16.00 лв.
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen 39.00лв.
Рубеола Ig M-ELISA 27.40 лв.
Рубеола Ig G ELISA 27.40 лв.
Chlamydia директен тест 12.00 лв.
Chlamydia Trach-IgG 20.90 лв.
Chlamydia Trach  Ig M 26.70 лв.
Chlamydia Trach -Ig A 20.90 лв.
Chlamidia Trach–Ig G и Ig M 26.70 лв.
Chlamydia pneumoniae Ig M 26.70 лв.
Лаймска болест Ig M 20.90 лв.
Лаймска болест Ig G 21.90 лв.
Варицела зостер IgM (Varicela zoster) 26.70 лв.
Варицела зостер  IgG (Varicela zoster) 26.70 лв.
Херпес Симплекс Ig G-1 27.70лв.
Херпес Симплекс Ig M-1 26.70 лв.
Херпес Симплекс IgM-1 и IgG-1 42.90 лв.
Цитомегаловирус – Ig G 26.90 лв.
Цитомегаловирус – Ig M 26.90 лв.
Инфекциозна мононуклеоза + ДКК 15.00 лв.
Инф.Момонукл. EBV IgG+IgM 38.10 лв.
EBV VCA IgM 29.10 лв.
EBV VCA IgG 29.10 лв.
Херпес Симплекс IgG-2 26.30 лв.
Херпес Симплекс Ig M-2 26.30 лв.
Херпес Симплекс тип 2   IgG   и IgM 42.00 лв.
Цитомегаловирус Ig G +Ig M 39.70 лв.
Морбили Ig G +Ig M 57.00 лв.
Морбили IgM 37.00 лв.
Морбили      Ig G 37.00 лв.
Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster) 42.90 лв.
QuantiFERON TB Gold-туберкулоза 117.30 лв.
anti-Syphilis – ELISA 13.70 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM Z 28.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG 28.00 лв.
Генотипиране 12 типа HPV 80.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG 31.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM 31.00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6) 31.00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1) 31.00 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM ) 38.00 лв
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 ) 31.00лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum) 31.00лв
EBV EBNA IgG 23.70 лв,
EBV ЕА IgM 20.70 лв.
EBV ЕА IgG 24.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM 22.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG 22.70 лв
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ 33.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG 33.00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM 33.00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG 31.00 лв.
Aлергии
Ig E-total 30.00 лв.
ПАНЕЛ Phadiatop-Деца,Юноши,Възрастни 35.70 лв.
ПАНЕЛ INFANT Phadiatop – мaлки деца 49.70 лв.
ПАНЕЛ 1 ( fx5 ) – Хранителна алергия 49.70 лв.
ПАНЕЛ 2 ( gx2 ) -Тревни полени 49.70 лв.
ПАНЕЛ 3 ( hx2 ) – Домашен прах 49.70 лв.
ПАНЕЛ 4 ( Rrx ) – Регионален 49.70 лв.
Dermatophagoides pteronyssinus (d1) 34.90 лв.
Dermatophagoides farinae (d2) 34.90 лв.
алфа-lactalbumin ( f76 ) 34.90 лв.
Бета – lactoglobulin ( f77 ) 34.90 лв.
Latex ( k 82 ) 34.90 лв.
Соя ( f14 ) 34.90 лв.
Casein ( f78 ) 34.90 лв.
Gluten ( f 79 ) 34.90 лв.
Пчела 34.90 лв.
Оса 34.90 лв.
ECP 39.00 лв.
Куче ( е5 ) 34.90 лв.
Котка  ( е1) 34.90 лв.
Мляко ( f2 ) 34.90 лв.
Яйце (белтък) (f1) 34.90 лв.
Свинско месо ( Pork ) IgG 34.90 лв.
Телешко месо ( f27 ) 34.90 лв.
Cefaclor 34.90 лв.
Penicilloyl 34.90 лв.
Amoxicilloyl 34.90 лв.
Ampicilloyl 34.90 лв.
Candida albicans 34.90 лв.
Aternaria alternata 34.90 лв.
ПАНЕЛ 5/sx1/инхалаторни алергени 49.70 лв.
ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени 121.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена“ 203.00 лв.
Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена ) 80.00 лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени ) 125.00 лв.
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени ) 80.00 лв.
Триптаза ( Тryptase ) 36.70 лв.
FOX – Хр. нетолерантност IgG колич.- 287 антигена 345.00 лв.
Паразитология
Ехинококоза Ig G ELISA 21.70 лв.
Токсоплазмоза Ig M 17.90 лв.
Tоксоплазмоза Ig G-ECLIA 17.90 лв.
Ларва Мигренс Ig G 17.90 лв.
Фасциолоза 17.90 лв.
Трихенилоза Ig G 20.00лв.
Анти Toxoplasma gondii IgA 38.70 лв.
Токсоплазмоза Ig A 38.80 лв.
Leishmania infantum IgG/M– Лайшманиоза 35.00 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA 21.70 лв.
Микробиология
Хемокултури 20.00 лв.
RPR (или Васерман) 12.00 лв.
АST/aнтистрептолизинов  титър/ 10.00 лв.
Ревматоиден фактор 10.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза-Paul Bunnell 15.00 лв.
Фекална маса и ректален секрет 15.00 лв.
Изследване на урина за урокултура 12.00 лв.
Материал от генитална система 15.00 лв.
Раневи секрет 15.00 лв.
Ранев материал и гной 15.00 лв.
Гърлен секрет 15.00 лв.
Назофарингеален секрет 15.00 лв.
Гърлени и назофарингеални секрети 15.00 лв.
Храчка 15.00 лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска 15.00 лв.
Бронхоалвеоларен лаваж 15.00 лв.
Сифилис – TPHA (Потвърдителен) 15.00 лв
Уретрален секрет 15.00 лв.
Влагалищен секрет 15.00 лв.
Очен секрет 15.00 лв.
Друг секрет 15.00 лв.
Микоплазма и уреаплазма от генитална с-ма 28.00 лв.
Вземане  на микробиологичен секрет 3.00 лв.
TRICHOMONAS VAGINALIS Ag Test 26.00 лв.
Микоплазма в урина 26.00 лв.
In Pouch TV /trichomonas vaginals/ 20.00 лв.
Miyco well D-one/urina +genitalna s-ma/ 30.00 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот) 63.00 лв.
Изследване на фецес  за C difficile 30.00 лв
Лекарствено мониториране
Дигоксин 18.90 лв.
Витамин В12 19.70 лв.
Фолат в серум 19.70 лв.
КАРБАМАЗЕПИН 18.90 лв.
ВАЛПРОЕВА  КИСЕЛИНА 18.90 лв.
Vitamin D total(25-OH Витамин D) 27.00 лв.
Други изследвания
Изследване на ставна течност 15.00 лв.
Двукратно изследване на стерилна урина 22.00 лв.
Химичен анализ на конкремент 28.00лв.
Спермограма-профил 15.00 лв.
Медицинско за чужбина 45.00лв
Тест за барбитурати/BAR/ 6.00 лв.
Тест за  кокаин/COC/ 6.00 лв.
Тест за марихуана/THC/ 6.00 лв.
Тест за  метамфетамини/MET/ 6.00 лв.
Тест за амфетамини/AMP/ 6.00 лв.
МУЛТИ ПАНЕЛ-10 НАРКОТИКА 44.00 лв.
MOP/ Morphine/- 6.00 лв.
MDMA/3,4-methylenedioxy-methamphetamine/ 6.00 лв.