Ценоразпис

УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС

Наименование на услугата Цена, заплащана от:
Пациент
Прегледи
Преглед – първичен 40,00 лв.
Преглед – вторичен 20,00 лв.
Преглед – хабилитирано лице 70.00лв
Женска  консултация 20.00лв
Домашно посещение/преглед/ 50.00лв
                                               Диагностични и лечебни процедури
Ехокардиография 40.00 лв.
ФИД 15.00 лв.
Ехография 30.00 лв.
Аудиометрично изследване на слуха 25.00 лв.
Доплер 40,00 лв.
EEГ 40.00 лв.
Холтер 40.00 лв.
Велотест 40.00 лв.
ЕКГ 10.00 лв.
Биопсия на ухо,нос и фарингс 20,00 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 15,00 лв.
Инцизия на входа на носа 20,00 лв.
дренаж и аспирация 5,00 лв.
Продухване по Polizer 3.00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от уст кухина или гърло 20.00 лв
Индиректна ларингоскопия 10.00 лв.
Отстраняване на церумен 20.00 лв
Отстраняване на чужди тела в слух.канал 20,00 лв.
Инцизия на фурункул в слуховия проход 50.00 лв.
Репониране на носни кости 25,00 лв.
Парацентеза 20,00 лв.
Предна носна тампонада 15,00 лв.
Звуков запис на тоновете на бебе на бременна 30.00 лв
Венозна инжекция 8.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Шев на меки тъкани 15.00 лв.
Абразио 150.00 лв
Прекъсване на бременост 220.00 лв
Наместване на  лакътна става 40.00 лв.
Прилагане на тетаничен антитоксин 10.00 лв.
Бактериологична натривка на проба от покрив. тъкан 5.00 лв.
Бактериологична натривка на проба от оператив.рана 5.00 лв.
Тоалет на трахеостома 7.00 лв.
Вземане на биоптичен материал от гръдна стена 20.00 лв.
Вземане на материал от лимфни възли 20.00 лв.
Инцизия при процеси на коремната стена 15.00 лв.
Венозна инжекция със склерозиращи агенти 10.00 лв.
Пункция на плеврална кухина 15.00 лв.
Венозна лигатура 10 .00 лв
Мануална репозиция на херния 20,00 лв.
Ексцизия на перианални кондиломи 25.00 лв.
Инцизия на гръдна жлеза 20.00 лв.
Инцизия на перианален абцес 20.00 лв.
Репозиция на хемороиди 20 .00 лв
Мануално отстраняване на фекални маси 20,00 лв.
Мануална репозиция при ректален пролапс 20,00 лв.
Ректална тампонада 20.00лв
Анална дилатация 20.00лв
Дигитално изследване на ректум 20.00лв
Промивка на гастростома и ентеростома 15.00 лв.
Дилатация и хирургична обработка на ентеростома 15.00 лв.
Коремна пункция-диагностична 20.00 лв.
Локална анестезия-проводна,инфилтрационна 20.00лв
Смяна на уретрален катетър 10.00лв
Въвеждане на уретрален катетър 10.00 лв.
Стомашна промивка 15.00 лв.
Поставяне на назогастрална сонда 10.00 лв.
Освобождаване на адхезии 15.00 лв.
Шев на сухожилно влагалище 10.00 лв.
Бурзектомия 30.00 лв.
Ганглионектомия 20.00 лв.
Фасциотомия 16.00 лв.
Миотомия 16.00 лв.
Биопсия на мека тъкан 16.00 лв.
Отстраняване на доброкачествени тумори от меки тък 40.00 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространств 25.00 лв.
Заместване на гипсова имобилизация на крайник 20.00 лв.
Напасване на протеза над коляно 10.00 лв
Напасване на протеза на ръка и рамо 10.00  лв
Хемороидектомия 50.00 лв.
Легатура и стрепинг на варикозни вени 35.00 лв.
Лигиране на хемороиди 25.00 лв.
Анална фистулектомия 35.00 лв.
Перианална фистулектомия 30.00 лв.
Отложен шев при гранулираща коремна рана 20.00лв
Спиране на анално кръвотечение 20.00 лв.
Анален серклаж 40.00 лв.
Шев при разкусване на ануса 35.00 лв.
Шев при разкъсване на ректума 35.00 лв.
Вземане на биопсичен материал от коремната стена 20.00 лв.
Инжектиране на лечебна субстанция в става/лигамент 15.00 лв.
Тестове с втриване,скарификация,надраскване 5.00 лв.
Диагн.и лечебна пункция на повърхн. кисти,абцеси 10.00 лв.
Закрито наместване при луксация на става 40.00лв
Закрито наместване на фрактура без вътр.фиксация 40.00лв
Шев на екстензорно сухожилие 20.00лв
Шев на мускули при травма 20.00лв
Операция на ганглион на пръст 20.00лв
Инцизия на сухожилен панарициум 20.00лв
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 20.00лв
Ексцизионна обработка при рани, инфекции,изгаряния 20.00 лв
Вземане на биопсичен материал от меки тъкани 20.00 лв
Превръзка на рана 20.00 лв
Компресирана превръзка 20.00 лв
Гипсова превръзка 40,00 лв.
Имобилизация с използване на шина 20.00 лв
Шийна имобилизация-яка 20.00 лв
Превръзка тип „раница“ или по Дезо 20.00 лв
Сваляне на гипс 10.00 лв.
Отстраняване на хирургичен шевен материал 10.00 лв.
Отстраняване на външен имобилизиращ уред 10.00 лв
Шев на меки тъкани до ниво фасция 20.00 лв
Инцизия на повирхностно разположен флегмон 40,00 лв.
Промивка на раневи дренаж 20.00 лв
Сондиране на повърхностно разположени фистули 20.00 лв
Ставна пункция 20.00 лв
Биопсия с резултат 20.00лв
Цитонамазка с резултат 15.00лв
Поставяне на спирала 40.00 лв.
Сваляне на спирала 20.00 лв.
Инцизия на Бартолинова жлеза 20.00 лв
Туширане на кондиломи 10.00 лв.
Вземане на цитонамазка или микробиология 10.00 лв.
Манту 10.00 лв.
Здравна книжка 15,00 лв.
Медицинско свидетелство за работа 10.00 лв
Медицинско свидетелство за шофьор 30.00лв
Медицинско свидетелство за брак 15.00  лв
Издаване дупликат на болнични и др.мед.документи 20.00 лв.
Екстракция на нокът 80.00 лв.
Локална анестезия 80.00 лв.
Екстирпация на липом 100,00 лв.
Ексцизия на кожен тумор 100,00 лв.
Ексцизия на лимфен възел 100,00 лв.
Екстирпация на атером 100.00 лв
Отстраняване на кърлеж 20.00 лв.
Поставяне на системи 15.00 лв.
Електрокоагулация на доброкачествени образувания 30.00 лв.
Електрокоагулация на добр, образувания /над3 броя/ 40.00 лв.
Рентген   големи кости 30.00 лв.
Рентген малки кости 20.00 лв.
Мамография 60,00 лв.
Физикална медицина и рехабилитация
Измерване на двигателен обем 15.00 лв.
УВЧ-1 процедура 5.00 лв.
ИМП/импулсно магнитно поле/ 5.00 лв.
диадинамични токове 5.00 лв.
галванични токове 5.00 лв.
ТЕНС терапия 5.00 лв.
стимулация 5.00 лв.
Интеферентни токове 5.00 лв.
Вакум терапия 5.00 лв.
Солукс 5.00 лв.
Ултразвук 8.00 лв.
ЛФК 10.00 лв.
Лазер 10.00 лв.
DEEP OSCILALATION 15.00 лв.
Класически   масаж -цяло тяло-50мин 40.00 лв.
Класически частичен  масаж-гръб-30мин 20.00 лв.
Класически частичен масаж- яка-30мин 20.00 лв.
Антицелулитен масаж 40.00 лв.
Сауна 10.00 лв.
Зонотерапия 20.00 лв.
Масаж с вендузи 20.00 лв.
Лечебен масаж с мед 40,00 лв.
Аромомасаж-цяло тяло -50мин 40.00 лв.
Аромомасаж -частичен 20.00 лв.
Спортен масаж-цяло тяло 50мин 40,00 лв.
Спортен масаж -частичен 30мин 20.00 лв.
Козметичен масаж 20мин 15.00 лв.
Лабораторни изследвания
БИОМЕД  МАКС 69.00 лв.
БИОМЕД   СТАНДАРТ 49.10 лв.
БИОМЕД  СПОКОЙСТВИЕ 61.90 лв.
БИОМЕД ЛЕЙДИ 86.30 лв.
БИОМЕД  АБОРТ 38.90 лв.
БИОМЕД  КАРДИО 39.20 лв.
БИОМЕД  Бременност-мониторинг 30.30 лв.
БИОМЕД  Бременност-регистрация съкратен 45.40 лв.
БИОМЕД  Предоперативен  минимум 48.90 лв.
БИОМЕД  Бъбречна функция 27.90 лв.
БИОМЕД  Черен дроб-хепатит 54.40 лв.
БИОМЕД Чернодробна функция-разширен 36.20 лв.
БИОМЕД  УРОИНФЕКЦИИ 51.70 лв.
Бременност – TORCH 70.00 лв.
„Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет“ 125.00 лв.
Медицинско за работа в полицията 75.00 лв.
БИОМЕД ЩИТОВИДНА ФУНКЦИЯ 55.00 лв.
Автоимунни васкулити 80.00 лв.
Хематология
Kръвна картина + СУЕ 8.20 лв.
Кръвна картина -22пок. 5.90 лв.
Левкоцити – WBC 3.50 лв.
Хемоглoбин (Hb) 3.50 лв.
ДКК 5.50 лв.
ДКК+ морфология на Еry 6.00 лв.
Морфология на еритроцити 5.00 лв.
СУЕ 2.90 лв.
Ретикулоцити-Ret 4.50 лв.
Назален секрет за Ео 4.50 лв.
ПКК- 22пок.+ ДКК 10.80 лв.
ПКК-22пок.+ДКК+ СУЕ 11.70 лв.
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) 25.90 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
Време на кървене 1.20 лв.
Време на съсирване 1.20 лв.
INR ( пълна капилярна кръв ) 3.50 лв.
Протромбиново време 4,00 лв.
APTT 3.50 лв.
Фибриноген 3.80 лв.
Предразположение към тромбоза 126.90 лв.
мутация в ген за Prothrombin G20210A 37.70 лв.
мутация в ген за Фактор V Leiden 36.70 лв.
алелна специфичност на PAI – 1 4G/5G 37.70 лв.
D-Dimer 17.00 лв .
Протеин C (PrC 33.70 лв.
Протеин S (PrS) 37.70 лв.
Антитромбин III 27.70 лв.
мутация MTHFR( A1298C-C677Т) 52.90 лв.
Урина и изпражнения
Урина – профил 4.00 лв.
Урина – рН 1.60 лв.
Урина – специфично тегло 1.90 лв.
Урина – белтък 1.60 лв.
Урина – захар 1.60 лв.
Урина – кетотела 1.60 лв.
Урина – билирубин 1.60 лв.
Урина – yробилиноген 1.60 лв.
Урина – седимент 1.90 лв.
Окултни кръвоизливи 8.00 лв.
Aлфа-Амилаза/урина/ 3.30 лв.
Са в урина 3.20 лв.
P в Урина 3.10 лв.
Креатен.Клиранс 4.00 лв.
Tест за бременост 3.00 лв.
Количество белтък  в урината 2.20 лв.
Kоличество белтък в еднократна порция 2.50 лв.
Креатенин в Урина 2.70 лв.
Микроалбуминурия 12.00 лв.
Пикочна к-на в урина 2.70 лв.
Отношение Ca /Createnin 4.50 лв.
Отношение албумин/креатенин урина 10.00 лв.
Tест за КАЛПРОТЕКТИН 30,00 лв.
Биохимия
Глюкоза 2.50 лв.
Кръвно-захарен профил + УЗП 6.50 лв.
Кръвно-захарен профил 6.00 лв.
Глюкозо-толерантен тест 6,50 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Урея 2.50 лв.
Билирубин-общ 2.50 лв.
Билирубин-директен 2.50 лв.
Билирубин общ+ директен 4.40 лв.
Билирубин -индиректен 2.50 лв.
Общ белтък 2.50 лв.
Албумин 2.50 лв.
Холестерол-общ 2.50 лв.
HDL-холестерол 3.00 лв.
LDL-холестерол 4,00 лв.
VLDL-холестерол 1.50 лв.
Триглицериди 3.20 лв.
HbA 1c/Гликиран Хемоглобин 16.00 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
ALAT 2.50 лв.
ASAT 2.50 лв.
Креатин фос. киназа -СРК 3.30 лв.
CPK- MB фракция 17,70 лв.
gGT 2.50 лв.
Алкална фосфатаза 2.50 лв.
Алфа-Амилаза(серум) 3.30 лв.
Липаза 7.90 лв.
LDH 2.50 лв.
LDH1 (HBDH) 10.30 лв.
Fe и ЖСК 4.30 лв.
Желязо Fe 2.80 лв.
ЖСК 2.50 лв.
Фосфор-Р 2.20 лв.
Калций-Ca 2.20 лв.
Магнезий-Mg 2.60 лв.
Ca йонизиран 3.50 лв.
Са йонизиран -профил 3.90 лв.
CISTATIN C 40.70 лв.
APO A1 19.70 лв.
APO B 100 19.70 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ 5.00 лв.
Високочувствителен С-реактивен протеин 10.00 лв.
ЛАКТАТ 14.90 лв.
ЕЛЕКТРОФОРЕЗА НА СЕРУМНИ БЕЛТЪЦИ 28.70 лв.
С-реактивен протеин 7.00 лв.
Тропонин Т(TNT) hs 34.60 лв.
ПРОТЕИНОГРАМА 26.70 лв.
Ferritin 16.90 лв.
Електролити
Натрий Na 2.60 лв.
Калий-К 2.60 лв.
Хлориди-CL 2.50 лв.
Zn 15.00 лв.
Li 19.30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper ) 17.30 лв.
Имунология
HLA-B27 27.90 лв.
ANA- скрининг 20.70 лв.
Антигладкомускулни Ат – АГМА 26.70 лв.
AMA-M2/антимитохондриални  АТ/ 33.70 лв.
Анти RNP антитела 49.70 лв.
Anti Sm antitela 49.70 лв.
Aнти двДНК антитела 49.70 лв.
Криоглобулини 8.50 лв.
Церулоплазмин 26.30 лв.
Трансферин 25.70 лв.
Алфа 1 – антитрипсин 33.00 лв.
IgM 12.00 лв.
IgA 12.00 лв.
С3- комплемент 10.00 лв.
С4-комплемент 10.00 лв.
IA-2 Антитела 55.00 лв.
Инсулинови антитела /IAA/ 35.00 лв.
GAD 65 антитела 48,00 лв.
Ig G 12.00 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин1 32.70 лв.
ANA-профил 90,00 лв.
anti-CCP 36.70 лв.
Анти -неутрофилоцитоплазмени.ат.(АНЦА) 42.50 лв.
Имунофенотипизиране на лимфоцити стн.пан 109.70 лв.
anti MCV ( анти Мутирал Цитролиниран Виментин ) 32.70 лв.
anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 38.00 лв.
anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 38.00 лв.
anti cardiolipin ACL (анти кардиолип. ант.) скр 36.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.) 35.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.) 36.00 лв.
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 35.00 лв.
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен 35.00 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини 86.00 лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) 86.00 лв.
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич 36.00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. 40.00 лв.
Интерлевкин -6/IL-6/ 35,00 лв.
Пролкалцитонин 30,00 лв.
anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен 32.00 лв.
anti-PR3 (Proteinase3) количествен 33.00 лв.
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен 32.00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич 40.00 лв.
Имунохематология
Кръвна група иRh 12.00 лв.
Еритроантитела-авто/ало 37.70 лв.
Имуноглобулинова характеристика на автоеритроантит 14.50 лв.
Специфичност на еритроантитела 38.70 лв.
Oпределяне на титър на  еритроантитела 10.00 лв.
Студови Еритроантитела 39.90 лв.
Rh фенотип и Kell антиген 39.00 лв.
Пълна антигенна  ф-ла на Еритроцити 137.50 лв.
Определяне на слаб D антиген(D“) 42.70 лв.
Титър анти А и анти В 39.70 лв.
Директен тест на Coombs 37.90 лв.
Хормони
FT3 14.00 лв.
FT4 14.00 лв.
TSH-II 14.00 лв.
LH 15.00 лв.
FSH 15.00 лв.
Пролактин 15.00 лв.
Естрадиол 15.00 лв.
Тестостерон 15.90 лв.
Прогестерон 15.90 лв.
TSH- рецепторни антитела 38.20 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron 75.90 лв.
Anti Tg ( TAT) 15.00 лв.
Anti- TPO /MAT/ 15.00 лв.
DHEA-S 19.30 лв.
Кортизол 15.90 лв.
Tиреоглобулин 32.70 лв.
4 андростендион 24.90 лв.
Паратхормон (PTH) 30.00 лв.
Соматотропен хормон 18.90 лв.
17 алфа ОН progesteron 20.90 лв.
C-пептид 16.10 лв.
AMH ( анти-Мюлеров хормон ) 44.90 лв.
Имунореактивен инсулин 17.00 лв.
Глюкозо-толерантен тест+ ИРИ -3 кратно 50,00 лв.
Inhibin B 50.70 лв.
•HOMA ( IR ) индекс-инсулинова резистентност 21.90 лв.
N-mid osteocalcin 16.50 лв.
Beta-CrossLaps/serum 26.50 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) 24.00 лв.
Туморни маркери
CEA 17.70 лв.
NSE (невронспецифична енолаза) 25.90 лв.
PSA   total 16.00 лв.
CA  15-3 16.00 лв.
CA  19-9 17.00 лв.
CA 125 17.00 лв.
CА 72-4 22.70 лв.
Cyfra 21-1 17.90 лв.
SCC-сквамоцелуларен карциномен антиген 29.00 лв.
AFP  Aлфа-фетопротеин 17.00 лв.
total Бета ЧХГ 16.90 лв.
Tиреоглобулини 32.50 лв.
fPSA/tPSA 28.70 лв.
HE 4 62.00 лв.
Бета 2 Микроглобулин 27.90 лв.
BNP в плазма 71.00 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация  ( ROMA ) 78.00 лв.
ДИАГН . НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
СПИН  ( HIV 1/HIV 2 ) 15.00 лв.
Хепатит С/ Анти HCV/ 16.00 лв.
Хепатит С колич. РНК (  RNA quantitative PCR ) 160.00 лв.
Хепатит В колич. ДНК (DNA quantitative PCR ) 160.00 лв.
Хепатит В/HBsAg II/ 15.00 лв.
Хепатит В/Анти HBs  /за  антитела/ 23.30 лв.
Хепатит В/HBeAg/ 23.30 лв.
Хепатит В/Анти- НВе/ 23.30 лв.
Хепатит В/anti HBc  Total/ 20,50 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 20,50 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total  ) 20.90 лв.
Хепатит D/анти  HDV total/ 23.30 лв.
Хепатит D/анти  HDV Ig M/ 20.00 лв.
Хепатит Е/Anti HEV IgM/ 25.00 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) 23.50 лв.
Хеликобактер пилори-антиген 25.00 лв.
Хеликобактер пилори-антитела 10.00 лв.
Рубеола Ig M-ELISA 27.40 лв.
Рубеола Ig G ELISA 27.40 лв.
Chlamidia ДНК -PCR тест 30.00 лв.
Chlamydia Trach-IgG 20.90 лв.
Chlamydia pneumoniae Ig M 26.70 лв.
Chlamidia Trach–Ig G и Ig M 26.00 лв.
Chlamydia Trach. Ig M 16.00 лв.
Chlamydia Trach -Ig A 20.90 лв.
Лаймска болест Ig M 21.90 лв.
Лаймска болест Ig G 21.90 лв.
Варицела зостер  IgG (Varicela zoster) 26.70 лв.
Варицела зостер IgM (Varicela zoster) 26.70 лв.
Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster) 42.90 лв.
Цитомегаловирус – Ig G 26.90 лв.
Цитомегаловирус Ig G +Ig M 39.70 лв.
Цитомегаловирус – Ig M 26.90 лв.
Инфекциозна мононуклеоза + ДКК 10.00 лв.
Инф.Момонукл. EBV IgG+IgM 38.10 лв.
EBV VCA IgG 29.10 лв.
EBV VCA IgM 29.10 лв.
EBV EBNA IgG 26.70 лв.
EBV ЕА IgM 20.70 лв.
EBV ЕА IgG 24.70 лв.
Херпес Симплекс Ig G-1 26,30 лв.
Херпес Симплекс IgG-2 26.30 лв.
Херпес Симплекс Ig M-1 26,30 лв.
Херпес Симплекс Ig M-2 26.30 лв.
Херпес Симплекс IgM -2;Ig G-2 42.00 лв.
Херпес Симплекс тип  1-IgM  и Ig G/HSV1/ 42.90 лв.
Морбили Ig G +Ig M 57.00 лв.
Морбили IgM 37.00 лв.
Морбили      Ig G 37.00 лв.
Трихенилоза Ig G 17.00 лв.
QuantiFERON TB Gold-туберкулоза 117.30 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM Z 28.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG 28.00 лв.
HPV-скрининг за14 типа +цитонамазка 70.00 лв.
Генотипиране 12 типа HPV 80.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG 33.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM 33.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ 33.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG 33.00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM 34.00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG 31.00 лв.
antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела) 30.00 лв.
Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test 30.00 лв.
anti-SARS-CoV-2 IgG (количествен) 30.00 лв.
anti-SARS-CoV-2 IgG  /качествен/ 30.00 лв.
anti-SARS-CoV-2 IgМ  /качествен/ 30.00 лв.
Aлергии
Ig E-total 30.00 лв.
ПАНЕЛ Phadiatop-Деца,Юноши,Възрастни 35.70 лв.
ПАНЕЛ INFANT Phadiatop – мaлки деца 49.70 лв.
ПАНЕЛ 1 ( fx5 ) – Хранителна алергия 49.70 лв.
ПАНЕЛ 2 ( gx2 ) -Тревни полени 49.70 лв.
ПАНЕЛ 3 ( hx2 ) – Домашен прах 49.70 лв.
ПАНЕЛ 4 ( Rrx ) – Регионален 49.70 лв.
Dermatophagoides pteronyssinus (d1) 34.90 лв.
Dermatophagoides farinae (d2) 34.90 лв.
алфа-lactalbumin ( f76 ) 34.90 лв.
Бета – lactoglobulin ( f77 ) 34.90 лв.
Latex ( k 82 ) 34.90 лв.
Соя ( f14 ) 34.90 лв.
Casein ( f78 ) 34.90 лв.
Gluten ( f 79 ) 34.90 лв.
Пчела 34.90 лв.
Оса 34.90 лв.
ECP 39.00 лв.
Куче ( е5 ) 34.90 лв.
Котка  ( е1) 34.90 лв.
Мляко ( f2 ) 34.90 лв.
Яйце (белтък) (f1) 34.90 лв.
Свинско месо ( Pork ) IgG 34.90 лв.
Телешко месо ( f27 ) 34.90 лв.
Cefaclor 34.90 лв.
Penicilloyl 34.90 лв.
Amoxicilloyl 34.90 лв.
Ampicilloyl 34.90 лв.
Candida albicans 34.90 лв.
Aternaria alternata 34.90 лв.
ПАНЕЛ 5/sx1/инхалаторни алергени 49.70 лв.
ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени 125,00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена“ 203.00 лв.
Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена ) 80.00 лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени ) 125.00 лв.
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени ) 80.00 лв.
Триптаза ( Тryptase ) 36.70 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-88 антигена“ 305.00 лв.
Паразитология
Ехинококоза Ig G ELISA 21.70 лв.
Токсоплазмоза Ig M-ECLIA 18,90 лв.
Токсоплазмоза Ig A-ELISA 38.80 лв.
Tоксоплазмоза Ig G-ECLIA 18,90 лв.
Ларва Мигренс  (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA 18,90 лв.
Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) – ELISA 32,00 лв.
Трихинелоза Ig G – ELISA 18,90 лв.
Leishmania infantum IgG/M– Лайшманиоза 35.00 лв.
Микробиология
Хемокултура 15.00 лв.
anti-Syphilis–RPR (или Васерман) 10.00 лв.
АST/aнтистрептолизинов  титър/ 10,00 лв.
Ревматоиден фактор 10,00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза-Paul Bunnell 10,00 лв.
Фекална маса и ректален секрет 12,00 лв.
Изследване на урина за урокултура 12,00 лв.
Материал от генитална система 12,00 лв.
Раневи секрет 12,00 лв.
Ранев материал и гной 12,00 лв.
Гърлен секрет 12,00 лв.
Назофарингеален секрет 12,00 лв.
Гърлени и назофарингеални секрети 12,00 лв.
Храчка 12,00 лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска 10,00 лв.
Бронхоалвеоларен лаваж 12,00 лв.
Сифилис – TPHA (Потвърдителен) 10.00 лв
Уретрален секрет 12,00 лв.
Влагалищен секрет 12,00 лв.
Очен секрет 12,00 лв.
Друг секрет 12,00 лв.
Микоплазма и уреаплазма от генитална с-ма 27.00 лв.
Вземане  на микробиологичен секрет 2.00 лв.
TRICHOMONAS VAGINALIS Ag Test 25.00 лв.
Микоплазма в урина 25.00 лв.
In Pouch TV /trichomonas vaginals/ 17.00 лв.
Miyco well D-one/urina +genitalna s-ma/ 29.00 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот) 62.00 лв.
Лекарствено мониториране
Дигоксин 18.90 лв.
Витамин В12 19.70 лв.
Фолат в серум 19.70 лв.
КАРБАМАЗЕПИН 18.90 лв.
ВАЛПРОЕВА  КИСЕЛИНА 18.90 лв.
Vitamin D total(25-OH Витамин D) 27.00 лв.
Други изследвания
Химичен анализ на конкремент 27.70 лв.
Спермограма-профил 12.00 лв.
Медицинско за чужбина 40.00лв
Тест за барбитурати/BAR/ 5.00 лв.
Тест за  кокаин/COC/ 5.00 лв.
Тест за марихуана/THC/ 5.00 лв.
Тест за  метамфетамини/MET/ 5.00 лв.
Тест за амфетамини/AMP/ 5.00 лв.
МУЛТИ ПАНЕЛ-10 НАРКОТИКА 40.00 лв.
MOP/ Morphine/ 5.00 лв.
MDMA/3,4-methylenedioxy-methamphetamine/ 5.00 лв.