Сертификати и лицензии

Сертификат за клинична химия 51 цикъл

Сертификат за клинична лаборатория

Сертификат за контролен цикъл Микробиология – Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност

Сертификат за контролен цикъл Микробиология – декември 2020г. Индентификация на бактериални чревни патогени

Сертификат за контролен цикъл Микробиология – декември 2020г. Серологична диагностика на сифилис

Сертификат за контролен цикъл по Вирусология – ноември 2020г. Серологична диагностика на меркери на вирусен хепатит ТИП B-HBsAg; ТИП C-anti-HVC

Сертификат за контролен цикъл по Вирусология – ноември 2020г. Серологично изследване за anti – HIV 1/2 антитела

 

СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА СИФИЛИС

СЕРТИФИКАТ МИКРОБИОЛОГИЯ 2020

СЕРТИФИКАТ НСВОК – КЛИНИЧНА ХИМИЯ – 47 ЦИКЪЛ

СЕРТИФИКАТ ХОРМОНИ, ТУМОРНИ МАРКЕРИ, ХЕМАТОЛОГИЯ, ИМУНОХИМИЯ

HIV 2019-2

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ЧАСТНИ ПАЦИЕНТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Допълнение към вътрешните правила за защита на личните данни