Услуги

За да дадем повече на потърсилите лекарска помощ при нас, заедно с приятелите ни от BIANET,създадохме този сайт. Неговата цел е да ви запознае с услугите, които предлага „Биомед 99“, със специалистите, които работят при нас и с апаратурата, която е на тяхно разположение. Тази информация ще ви послужи, когато се наложи да потърсите специализирана медицинска помощ. Тя ще ви е от полза дори, когато не разполагате с време, за да намерите подходящия за вас специалист и метод на лечение. Ако не можете да ни посетите на място, използвайте този сайт, за да се свържете с нас или да поискате съвет и консултация.