Клиенти и партьори

МЦ Биомед работи активно с почти всички известни в България и в света фирми от медицинския сектор:

Корпоративни клиенти :

БТК Видин
ЧЕЗ Видин
НЕК Видин
Кнауф България ЕООД
Митница Видин
Пристанище Видин
Областна Администрация Видин
Общинска Администрация Видин
SOCIETE GENERALE-ЕКСПРЕСБАНК
МБАЛ „Света Петка“ Видин
Инвестбанк Видин
ПИБ Видин
Дирекция „Инспекция по труда“ Видин
ОББ Видин
М-Теl Видин

Фирми партньори :

НЗОК
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД Видин
„ЗОК ФИ ХЕЛТ“АД
ОЗОФ”Доверие „АД
ЗФ” Дженерали Закрила „АД
„Евроинс ЗО” -АД
ЗАД” Булстрад живот Виена иншурънс груп ” АД
ЗК” България иншурънс”АД
CHRONO
ЗД” Съгласие„АД
ЗАД” АЛИАНЦ България Живот „
ЗК” Надежда „АД „
ДЗИ животозастраховане ”ЕАД
LABEX
ЗАД” Здравноосигурителен институт” АД
„ОЗОК-Здравно застраховане „АД
ЗОФ”Медико-21 „АД
АLNED Medical
BIANET
СКАЙУЕР Груп ООД
„НИСЕТ“
CIBALAB
„ОЗК-Застраховане „АД
МАРВЕНА ООД
ЗАД“СОЖЕЛАЙФ Б-Я“
НЦЗПБ Перфект Медика
BILMED
Имесса
ДИАМЕД
RANDOX-Лабдиагностика
Biomed
“УНИКА Живот“АД
EЗОК АД
ТОP – diagnostics
МЕДИЛАБ