Профил на купувача


Подробна информация за обществени поръчки и публични покани. Виж още...Взимане на резултати


За да получите Вашия резултат, трябва да имате талон за получаване на резултат, даден Ви при посещението Ви в МЦ Биомед ЕООД. На този талон има
написани Потребител ID и парола. Въведете ги във страницата за влизане в системата iLab Online. Следвайте инструкциите на системата по-нататък.