В МЦ БИОМЕД-99 ЕООД има нов Апарат за магнитотерапия с висок интензитет

BTL- 6000 Super Inductive System разполага с голям честотен диапазон, даващ
възможност да се третират много на брой проблеми, като  спастичност,
мусулно заздравяване, неврологични състояния, моблизация на стави, осификация
(може да се работи през гипс) уреда има силен аналгетичен ефект, както при
хронични, така и при остри състояния и др.

, МЦ Биомед 99

Клинични приложения: Мускулна регенерация , Редукция на спастичност ,
Циркулация и трофично подобрение , Болки в кръста , Мобилизация на връзки
,Болест на Бехтерев Мобилизация на стави , Мускулна атрофия – превенция ,
Невралгии , Обезболяване на хронични и остри състояния ,Лечение на фрактури с
BTL-SIS

Притежава много голям набор от модулации на магнитното поле, което спомага
тялото трудно да привиква към тях и уредът да предоставя отлични
терапевтични резултати дългосрочно.