Начало : Услуги - Лаборатория
В  МЦ БИОМЕД 99 работи една от най-добре обурудваните лаборатории в България и същевременно с това предлага едни от най-ниските цени. Асортиментът на лабораторията е изключително широк и непрекъснато се увеличава.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ към  МЦ”Биомед-99" се занимава със своевременни качествени медицински изследвания, интерпретация на резултатите.Има договор с НЗОК,ДЗОФондове/виж партньори/, посещение по домовете, преференциални цени и грижа за пациента. Извършва изследване на:

  • Хематологични показатели.
  • Клинично-химични показтели.
  • Хемостатични показатели.
  • Урина (Качествени и количествени проби).
  • Хормони.
  • Туморни маркери.
  • Маркери на обмяната на костната тъкан.
  • Серологични и микробиологични изследвания.


Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO 9001). Те се инсталират и поддържат от специализирани технически служби или сервизи на фирмите производители.
Получаване на резултататите:
На място,Чрез Новия ни сайт,По e-mail,По факс.

МДЛ в МЦ”БИОМЕД-99" е акредетирана от ВАС на МЗ и има: Интегрирана лабораторна система и баркод индетификация,Системен вътрешен качествен контрол и участва във външна оценка на качеството,Безплатни консултации на резултатите от направените в лабораторията изследвания.МДЛ"Биомед-99" предлага също профилактични и диагностични лабораторни изследвания,групирани в разнообразни пакети. Цените на профилактичните пакети са с отстъпка от 10 % до 35 % спрямо сумата от единични цени на отделните тестове, включени в тях.

  • БЕЗОПАСНОСТ
За безопасността на пациентите и лабораторния персонал се използват индивидуални, еднократни (тип "затворена система") съдове за вземане на кръв и урина и готови диагностични набори. Лабораторните анализи се извършват съобразно правилата за добра лабораторна практика
Уважаеми пациенти, за точно провеждане на изследванията е важно да знаете:
 
КРЪВНА КАРТИНА-сутрин на гладно
 
УРИНА-общо химическо изследване и седимент.Първа сутрешна  средна порция,след грижлив локален тоалет.
 
Ca,Р,БЕЛТЪК В УРИНАТА Събира се 24 часа в добре измит съд.Измерва се точно количество, размесва се добре,след което около 100мл се донасят в лабораторията,като се отбелязва общото количество.
 
ГЛЮКОЗА ,ГЛЮКОЗА ПРОФИЛ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ Сутрин на гладно.При профил и обременяване по схема препоръчана от лекуващия лекар. ЛИПИДЕН СТАТУС Сутрин на гладно след 12 часово гладуване и бедна на мазнини храна два-три дни преди изследването. Две седмици след прекъсване на лечение с медикаменти свързани с липидния обем.
 
КРЕАТИНИНОВ КЛИРЪНС В определен час пикочния мехур се изпразва ,като урината започва да се събира в добре измит съд. В първите два ,три часа се изпиват 1,5л.течност.Последното  уриниране трябва да бъде същия час,в който е бил изпразнен мехурът в началото.Измерва се количеството на 24 часовата урина , след което урината се разбърква добре и около 50-100мл. се  донасят в лабораторията. Отбелязава се общото количество.
 
ЕЛЕКРТОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ Минимум 10 дни след последния прием на препарати ,които ги съдържат/вкл.и мултивит/
 
ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ Преди обяд ,без прием на кафе и други кофеин съдържащи
вещества и медикаменти.
 
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ Преди обяд ,по схема в зависимост от деня на месечния цикъл.
 
СЕРУМ С ХЕМОЛИЗА не се приема за изследване.
 
VIT В 12 И ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА Минимум 10 дни след последния прием на препарати ,които ги съдържат /вкл.мултивит/
 
СПЕРМОГРАМА
След 5 дни пълно полово въздържание събира се целия материал ,донася се до два часа след отделянето му
 
ГЪРЛЕН СЕКРЕТ Сутрин преди хранене без хигиена на устната кухина и без миене
на зъби.
 
НОСЕН И УШЕН СЕКРЕТИ 12 ч. след последното третиране с медикаменти.
 
ЕЯКУЛАТ-/сперма за микробиология/ Извършва се предварителна хигиена на члена и ръцете Отделянето на материала /спермата/е в стерилен контейнер,чрез самостоятелно извършена мастурбация.Материалът се донася  до 4 часа след отделяне в лабораторията за работа.
 
СТЕРИЛНА УРИНА Задължително се изследва първа сутрешна урина .Урината се отделя в специален/със среди/стерилен контейнер ,който се взема предварително от лабораторията с указания

Работно време:

Д-р Пламенка Иванова - специалист Клинична лаборатория
Д-р Биляна Боянова - специалист Клинична лаборатория
Д-р Даниела Пекова - специалист Микробиология

Всеки ден: 07:00 - 19:00
Събота: 08:00 - 16:00
Неделя: Почивен ден


Избор на профилактичен пакет


Избор на диагностичен пакет