Начало : За МЦ БИОМЕД 99 - Клиенти и партньори
 • МЦ Биомед работи активно с почти всички известни в България и в света фирми от медицинския сектор:


 • Корпоративни клиенти:

  БТК Видин
  ЧЕЗ Видин
  НЕК Видин
  Кнауф България ЕООД
  Митница Видин
  Пристанище Видин
  Областна Администрация Видин
  Общинска Администрация Видин
  SOCIETE GENERALE-ЕКСПРЕСБАНК
  МБАЛ "Света Петка" Видин
  Инвестбанк Видин
  ПИБ Видин
  Дирекция "Инспекция по труда" Видин
  ОББ Видин
  М-Теl Видин

  Фирми партньори

  НЗОК
  "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Видин
  "ЗОК ФИ ХЕЛТ"АД
  ОЗОФ”Доверие „АД
  ЗФ” Дженерали Закрила „АД
  „Евроинс ЗО” -АД
  ЗАД” Булстрад живот Виена иншурънс груп ” АД
  ЗК” България иншурънс”АД
  CHRONO
  ЗД” Съгласие„АД
  ЗАД” АЛИАНЦ България Живот „
  ЗК” Надежда „АД
  „ ДЗИ животозастраховане ”ЕАД
  LABEX
  ЗАД” Здравноосигурителен институт” АД
  „ОЗОК-Здравно застраховане „АД
  ЗОФ”Медико-21 „АД
  АLNED Medical,
  BIANET
  СКАЙУЕР Груп ООД
  "НИСЕТ"
  CIBALAB
  "ОЗК-Застраховане "АД
  МАРВЕНА ООД
  ЗАД''СОЖЕЛАЙФ Б-Я''
  НЦЗПБ
  Перфект Медика
  BILMED
  Имесса
  ДИАМЕД
  RANDOX-Лабдиагностика
  Biomed
  ''УНИКА Живот''АД
  EЗОК АД
  ТОP - diagnostics
  МЕДИЛАБ