Ценоразпис

Утвърден ценоразпис

Наименование на услугата

Цена, заплащана от пациент:

Прегледи
Преглед – първичен 40.00 лв.
Преглед – вторичен 20.00 лв.
Преглед – хабилитирано лице 70.00лв
Женска  консултация 20.00лв
Домашно посещение/преглед/ 50.00лв

Диагностични и лечебни процедури

Ехокардиография 40.00 лв.
ФИД 15.00 лв.
Ехография 30.00 лв.
Аудиометрично изследване на слуха 25.00 лв.
Доплер 30.00 лв.
EEГ 40.00 лв.
Холтер 40.00 лв.
Велотест 40.00 лв.
ЕКГ 10.00 лв.
Биопсия на ухо,нос и фарингс 20.00 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 15.00 лв.
Инцизия на входа на носа 20.00 лв.
дренаж и аспирация 5.00 лв.
Продухване по Polizer 3.00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от уст кухина или гърло 20.00лв
Индиректна ларингоскопия 10.00 лв.
Отстраняване на церумен 20.00лв
Отстраняване на чужди тела в слух.канал 20.00 лв.
Инцизия на фурункул в слуховия проход 50.00 лв.
Репониране на носни кости 25.00 лв.
Парацентеза 20.00лв
Предна носна тампонада 15.00 лв.
Звуков запис на тоновете на бебе на бременна 30.00лв
Венозна инжекция 8.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Шев на меки тъкани 15.00 лв.
Абразио 150.00 лв
Прекъсване на бременост 220.00 лв
Наместване на  лакътна става 40.00 лв.
Прилагане на тетаничен антитоксин 10.00 лв.
Бактериологична натривка на проба от покрив. тъкан 5.00 лв.
Бактериологична натривка на проба от оператив.рана 5.00 лв.
Тоалет на трахеостома 7.00 лв.
Аноскопия 10.00 лв.
Вземане на биоптичен материал от гръдна стена 20.00 лв.
Вземане на материал от лимфни възли 20.00 лв.
Инцизия при процеси на коремната стена 15.00 лв.
Венозна инжекция със склерозиращи агенти 10.00 лв.
Пункция на плеврална кухина 15.00 лв.
Венозна лигатура 10.00 лв
Мануална репозиция на херния 20.00 лв.
Ексцизия на перианални кондиломи 25.00 лв.
Инцизия на гръдна жлеза 20.00 лв.
Инцизия на перианален абцес 20.00 лв.
Репозиция на хемороиди 20.00лв
Мануално отстраняване на фекални маси 20.00 лв.
Мануална репозиция при ректален пролапс 20.00 лв.
Ректална тампонада 20.00лв
Анална дилатация 20.00лв
Дигитално изследване на ректум 20.00лв
Промивка на гастростома и ентеростома 15.00 лв.
Дилатация и хирургична обработка на ентеростома 15.00 лв.
Коремна пункция-диагностична 20.00 лв.
Локална анестезия-проводна,инфилтрационна 20.00лв
Смяна на уретрален катетър 10.00лв
Въвеждане на уретрален катетър 10.00 лв.
Стомашна промивка 15.00 лв.
Поставяне на назогастрална сонда 10.00 лв.
Освобождаване на адхезии 15.00 лв.
Шев на сухожилно влагалище 10.00 лв.
Бурзектомия 30.00 лв.
Ганглионектомия 20.00 лв.
Фасциотомия 16.00 лв.
Миотомия 16.00 лв.
Биопсия на мека тъкан 16.00 лв.
Отстраняване на доброкачествени тумори от меки тък 40.00 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространств 25.00 лв.
Заместване на гипсова имобилизация на крайник 20.00 лв.
Напасване на протеза над коляно 10.00 лв
Напасване на протеза на ръка и рамо 10.00  лв
Хемороидектомия 50.00 лв.
Легатура и стрепинг на варикозни вени 35.00 лв.
Лигиране на хемороиди 25.00 лв.
Анална фистулектомия 35.00 лв.
Перианална фистулектомия 30.00 лв.
Отложен шев при гранулираща коремна рана 20.00лв
Спиране на анално кръвотечение 20.00 лв.
Анален серклаж 40.00 лв.
Шев при разкусване на ануса 35.00 лв.
Шев при разкъсване на ректума 35.00 лв.
Вземане на биопсичен материал от коремната стена 20.00 лв.
Инжектиране на лечебна субстанция в става/лигамент 15.00 лв.
Тестове с втриване,скарификация,надраскване 5.00 лв.
Диагн.и лечебна пункция на повърхн. кисти,абцеси 10.00 лв.
Закрито наместване при луксация на става 40.00лв
Закрито наместване на фрактура без вътр.фиксация 40.00лв
Шев на екстензорно сухожилие 20.00лв
Шев на мускули при травма 20.00лв
Операция на ганглион на пръст 20.00лв
Инцизия на сухожилен панарициум 20.00лв
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 20.00лв
Ексцизионна обработка при рани, инфекции,изгаряния 20.00лв
Вземане на биопсичен материал от меки тъкани 20.00лв
Превръзка на рана 20.00лв
Компресирана превръзка 20.00лв
Гипсова превръзка 40.00 лв
Имобилизация с използване на шина 20.00лв
Шийна имобилизация-яка 20.00лв
Превръзка тип „раница“ или по Дезо 20.00лв
Сваляне на гипс 10.00 лв.
Отстраняване на хирургичен шевен материал 10.00 лв.
Отстраняване на външен имобилизиращ уред 10.00лв
Шев на меки тъкани до ниво фасция 20.00лв
Инцизия на повирхностно разположен флегмон 40.00 лв.
Промивка на раневи дренаж 20.00лв
Сондиране на повърхностно разположени фистули 20.00лв
Ставна пункция 20.00лв
Биопсия с резултат 20.00лв
Цитонамазка с резултат 15.00лв
Поставяне на спирала 40.00 лв.
Сваляне на спирала 20.00 лв.
Инцизия на Бартолинова жлеза 20.00лв
Туширане на кондиломи 10.00 лв.
Вземане на цитонамазка или микробиология 10.00 лв.
Манту 10.00 лв.
Здравна книжка 15.00 лв.
Медицинско свидетелство за работа 10.00 лв
Медицинско свидетелство за шофьор 30.00лв
Медицинско свидетелство за брак 15.00  лв
Издаване дупликат на болнични и др.мед.документи 20.00 лв.
Екстракция на нокът 80.00 лв.
Локална анестезия 80.00 лв.
Екстирпация на липом 100.00 лв.
Ексцизия на кожен тумор 100.00 лв.
Ексцизия на лимфен възел 100.00 лв.
Екстирпация на атером 100.00 лв.
Отстраняване на кърлеж 20.00 лв.
Поставяне на системи 15.00 лв.
Електрокоагулация на доброкачествени образувания 30.00 лв.
Електрокоагулация на добр, образувания /над3 броя/ 40.00 лв

Рентген

Рентгенография на лицеви кости 20.00лв
Рентгенография на околоносни синуси 20.00лв
Специални центражи на черепа 20.00лв
Рентгенография на стернум 20.00лв
Рентгенография на ребра 20.00лв
Рентгеноскопия на бял дроб 20.00лв
Рентгенография на крайници 20.00лв
Рентгенография на длан и пръсти 20.00лв
Рентгенография на стерноклавикуларна става 20.00лв
Рентгенография на сакроилиачна става 20.00лв
Рентгенография на тазобедрена става 20.00лв
Рентгенография на бедрена кост 20.00лв
Рентгенография на колянна става 20.00лв
Рентгенография на подбедрица 20.00лв
Рентгенография на глезенна става 20.00лв
Рентгенография на стъпало и пръсти 20.00лв
Рентгенография на клавикула 20.00лв
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00лв
Рентгенография на скапула 20.00лв
Рентгенография на раменна става 20.00лв
Рентгенография на хумерус 20.00лв
Рентгенография на лакетна става 20.00лв
Рентгенография на антебрахиум 20.00лв
Рентгенография на гривнена става 20.00лв
Рентгенография на череп 30.00лв
Рентгенография на гръбначни прешлени 30.00лв
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 30.00лв
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 30.00лв
Обзорна рентгенография на корем 30.00лв
Рентгенография на таз 30.00лв
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 30.00лв
Мамография на двете млечни жлези 60.00 лв.

Физикална медицина и рехабилитация

Измерване на двигателен обем 15.00 лв.
УВЧ-1 процедура 5.00 лв.
ИМП/импулсно магнитно поле/ 5.00 лв.
диадинамични токове 5.00 лв.
галванични токове 5.00 лв.
ТЕНС терапия 5.00 лв.
стимулация 5.00 лв.
Интеферентни токове 5.00 лв.
Вакум терапия 5.00 лв.
Солукс 5.00 лв.
Ултразвук 8.00 лв.
ЛФК 10.00 лв.
Лазер 10.00 лв.
DEEP OSCILALATION 15.00 лв.
Класически   масаж -цяло тяло-50мин 40.00 лв.
Класически частичен  масаж-гръб-30мин 20.00 лв.
Класически частичен масаж- яка-30мин 20.00 лв.
Антицелулитен масаж 40.00 лв.
Сауна 10.00 лв.
Зонотерапия 20.00 лв.
Масаж с вендузи 20.00 лв.
Лечебен масаж с мед 40.00 лв.
Аромомасаж-цяло тяло -50мин 40.00 лв.
Аромомасаж -частичен 20.00 лв.
Спортен масаж-цяло тяло 50мин 40.00 лв.
Спортен масаж -частичен 30мин 20.00 лв.
Козметичен масаж 20мин 15.00 лв.

Лабораторни изследвания

Диагностични пакети

БИОМЕД  МАКС 69.00 лв.
БИОМЕД   СТАНДАРТ 49.10 лв.
БИОМЕД  СПОКОЙСТВИЕ 61.90 лв.
БИОМЕД ЛЕЙДИ 86.30 лв.
БИОМЕД  АБОРТ 38.90 лв.
БИОМЕД  КАРДИО 39.20 лв.
БИОМЕД  Бременност-мониторинг 30.30 лв.
БИОМЕД  Бременност-регистрация съкратен 45.40 лв.
БИОМЕД  Предоперативен  минимум 48.90 лв.
БИОМЕД  Бъбречна функция 27.90 лв.
БИОМЕД  Черен дроб-хепатит 54.40 лв.
БИОМЕД Чернодробна функция-разширен 36.20 лв.
БИОМЕД  УРОИНФЕКЦИИ 51.70 лв.
Бременност – TORCH 70.00 лв.
„Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет“ 125.00 лв.
Медицинско за работа в полицията 75.00 лв.
БИОМЕД ЩИТОВИДНА ФУНКЦИЯ 55.00 лв.
Автоимунни васкулити 80.00 лв.

Хематология

Kръвна картина + СУЕ 8.20 лв.
Кръвна картина -22пок. 5.90 лв.
Левкоцити – WBC 3.50 лв.
Хемоглoбин (Hb) 3.50 лв.
ДКК 5.50 лв.
ДКК+ морфология на Еry 6.00 лв.
Морфология на еритроцити 5.00 лв.
СУЕ 2.90 лв.
Ретикулоцити-Ret 4.50 лв.
Назален секрет за Ео 4.50 лв.
ПКК- 22пок.+ ДКК 10.80 лв.
ПКК-22пок.+ДКК+ СУЕ 11.70 лв.
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) 25.90 лв.

Кръвосъсирване и коагулация

Време на кървене (Bleeding time) 1.20 лв.
Време на съсирване 1.20 лв.
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR 4.00 лв.
APTT 3.50 лв.
Фибриноген 3.80 лв.
Предразположение към тромбоза 126.90 лв.
мутация в ген за Prothrombin G20210A 37.70 лв.
мутация в ген за Фактор V Leiden 36.70 лв.
алелна специфичност на PAI – 1 4G/5G 37.70 лв.
мутация MTHFR( A1298C-C677Т) 52.90 лв.

Урина и изпражнения

Урина – профил 4.00 лв.
Урина – рН 1.60 лв.
Урина – специфично тегло 1.90 лв.
Урина – белтък 1.60 лв.
Урина – захар 1.60 лв.
Урина – кетотела 1.60 лв.
Урина – билирубин 1.60 лв.
Урина – yробилиноген 1.60 лв.
Урина – седимент 1.90 лв.
Окултни кръвоизливи 8.00 лв.
Aлфа-Амилаза/урина/ 3.30 лв.
Са в урина 3.20 лв.
P в Урина 3.10 лв.
Креатен.Клиранс 4.00 лв.
Tест за бременост 3.00 лв.
Количество белтък  в урината 2.20 лв.
Kоличество белтък в еднократна порция 2.50 лв.
Креатенин в Урина 2.70 лв.
Микроалбуминурия 12.00 лв.
Пикочна к-на в урина 2.70 лв.
Отношение Ca /Createnin 4.50 лв.
Отношение албумин/креатенин урина 10.00 лв.
Tест за КАЛПРОТЕКТИН 30.00 лв.

Биохимия

Глюкоза 2.50 лв.
Кръвно-захарен профил + УЗП 6.50 лв.
Кръвно-захарен профил 6.00 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose ) 6.50 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Урея 2.50 лв.
Билирубин-общ 2.50 лв.
Билирубин-директен 2.50 лв.
Билирубин общ+ директен 4.40 лв.
Билирубин -индиректен 2.50 лв.
Общ белтък 2.50 лв.
Албумин 2.50 лв.
Холестерол-общ 2.50 лв.
HDL-холестерол 3.00 лв.
LDL-холестерол 4.00 лв.
VLDL-холестерол 1.50 лв.
Триглицериди 3.20 лв.
HbA 1c/Гликиран Хемоглобин 16.00 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
ALAT 2.50 лв.
ASAT 2.50 лв.
Креатин фос. киназа -СРК 3.30 лв.
CPK- MB фракция 17.70 лв.
gGT 2.50 лв.
Алкална фосфатаза 2.50 лв.
Алфа-Амилаза(серум) 3.30 лв.
Липаза 7.90 лв.
LDH 2.50 лв.
LDH1 (HBDH) 10.30 лв.
Fe и ЖСК 4.30 лв.
Желязо Fe 2.80 лв.
ЖСК 2.50 лв.
Фосфор-Р 2.20 лв.
Калций-Ca 2.20 лв.
Магнезий-Mg 2.60 лв.
Ca йонизиран 3.50 лв.
Са йонизиран -профил 3.90 лв.
CISTATIN C 40.70 лв.
APO A1 19.70 лв.
APO B 100 19.70 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ 5.00 лв.
Високочувствителен С-реактивен протеин 10.00 лв.
ЛАКТАТ 14.90 лв.
ЕЛЕКТРОФОРЕЗА НА СЕРУМНИ БЕЛТЪЦИ 28.70 лв.
С-реактивен протеин 7.00 лв.
Тропонин Т(TNT) hs 34.60 лв.
ПРОТЕИНОГРАМА 26.70 лв.
Ferritin 16.90 лв.

Електролити

Натрий Na 2.60 лв.
Калий-К 2.60 лв.
Хлориди-CL 2.50 лв.
Zn 15.00 лв.
Li 19.30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper ) 17.30 лв.

Имунология

HLA-B27 27.90 лв.
ANA скрининг 20.70 лв.
ANA профил 90.00 лв.
anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT / АГМА) 26.70 лв.
anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич. 33.70 лв.
anti-RNP/Sm IgG (анти – RNP/Sm АТ) количествено 33.70 лв.
anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен 30.70 лв.
Криоглобулини ( Cryoglobulins ) 8.50 лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) 25.3 лв
Трансферин ( Transferrin ) 21.70 лв.
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) 33.00 лв.
Имуноглобулин A ( IgA ) 10.00 лв.
Имуноглобулин M ( IgM ) 10.00 лв.
Имуноглобулин G ( IgG ) 10.00 лв.
C 3 Комплемент ( Complement C3 ) 10.00 лв.
C 4 комплемент ( Complement C4 ) 10.00 лв.
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. 27.00 лв.
anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен 48.00 лв.
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. 53.00 лв
anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг 32.70 лв.
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. 33.00 лв.
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. 33.00 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) 34.70 лв.
Интерлевкин-6 ( IL-6 ) 33.90 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) 42.50 лв.
Имунофенотипизиране на лимфоцити стн.пан 109.70 лв.
anti MCV ( анти Мутирал Цитролиниран Виментин ) 32.70 лв.
Хаптоглобин ( Haptoglobin ) 24.30 лв.
anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 37.00 лв.
anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) скр. 37.00 лв.
anti cardiolipin ACL (анти кардиолип. ант.) скр 33.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.) 33.00 лв.
anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.) 33.00 лв.
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 33.00 лв.
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен 34.00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ ) 47.00 лв
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ ) 47.00 лв
Имунофиксация на серумни имуноглобулини 86.00 лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) 86.00 лв.
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич 36.00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. 40.00 лв.
anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен 32.00 лв.
anti-PR3 (Proteinase3) количествен 33.00 лв.
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. 35.00 лв.
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. 33.00 лв.
anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен 33.00 лв.
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. 34.00 лв.
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен 32.00 лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. 34.00 лв.

Имунохематология

Кръвна група иRh 12.00 лв.
Антиеритроцитни антитела – ало- и авто-антитела 37.00 лв
Имуноглобулинова характеристика на автоеритроантит 14.50 лв.
Специфичност на еритроантитела 38.70 лв.
Студови Еритроантитела 39.90 лв.
Титър на еритроантителата 10.00 лв.
Rh фенотип и Kell антиген 39.00 лв.
Пълна антигенна  ф-ла на Еритроцити 137.50 лв.
Определяне на слаб D антиген(D“) 42.70 лв.
Титър анти А и анти В 39.70 лв.
Директен тест на Coombs 37.90 лв.

Хормони

FT3 14.00 лв.
FT4 14.00 лв.
TSH-II 14.00 лв.
LH 15.00 лв.
FSH 15.00 лв.
Пролактин 15.00 лв.
Естрадиол 15.00 лв.
Тестостерон 15.90 лв.
Прогестерон 15.90 лв.
TSH- рецепторни антитела 38.20 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron 75.90 лв.
Anti Tg ( TAT) 15.00 лв.
Anti- TPO /MAT/ 15.00 лв.
DHEA-S 19.30 лв.
Кортизол- 8 часа 15.90 лв.
Tиреоглобулин 32.70 лв.
4 андростендион 24.90 лв.
Паратхормон (PTH) 30.00 лв.
Соматотропен хормон 18.90 лв.
17 алфа ОН progesteron 20.90 лв.
Свободен кортизол в урина 19.00 лв.
C-пептид 16.10 лв.
Кортизол-16ч 15.90 лв.
AMH ( анти-Мюлеров хормон ) 44.90 лв.
Имунореактивен инсулин 0 min 17.00 лв.
Имунореактивен инсулин 60 мин. 17.00 лв.
Имунореактивен инсулин 120 мин 17.00 лв.
Inhibin B 50.70 лв.
КАЛЦИТОНИН 36.00 лв.
•HOMA ( IR ) индекс-инсулинова резистентност 21.90 лв.
N-mid osteocalcin 16.50 лв.
Beta-CrossLaps/serum 26.50 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) 24.00 лв.

Туморни маркери

CEA 17.70 лв.
NSE (невронспецифична енолаза) 25.90 лв.
PSA   total 16.00 лв.
CA  15-3 16.00 лв.
CA  19-9 17.00 лв.
CA 125 17.00 лв.
CА 72-4 22.70 лв.
Cyfra 21-1 17.90 лв.
SCC-сквамоцелуларен карциномен антиген 29.00 лв.
AFP  Aлфа-фетопротеин 17.00 лв.
total Бета ЧХГ 16.90 лв.
Tиреоглобулини 32.50 лв.
Бета 2 Микроглобулин 27.90 лв.
fPSA/tPSA 28.70 лв.
HE 4 62.00 лв.
M2-PK Quick/тест за колоректален карцином/ 70.00 лв.
BNP в плазма 71.00 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация  ( ROMA ) 78.00 лв.

Вирусология

СПИН  ( HIV 1/HIV 2 ) 15.00 лв.
Анти HAV-Ig M кач 20.90 лв.
Анти HBs  /за  антитела/ 23.30 лв.
HBeAg 23.30 лв.
Анти HCV 16.00 лв.
Анти- НВе 23.30 лв.
анти HBc-Ig M кач. 20.30 лв.
Хеликобактер пилори-антиген 25.00 лв.
Helikobacter pilori 10.00 лв.
Рубеола Ig M-ELISA 27.40 лв.
Рубеола Ig G ELISA 27.40 лв.
Chlamydia директен тест 10.00 лв.
Chlamydia Trach-IgG 20.90 лв.
Chlamydia pneumoniae Ig M 26.70 лв.
Chlamydia Trach -Ig A 20.90 лв.
Лаймска болест Ig M 21.90 лв.
Херпес Симплекс Ig G-1 27.70 лв.
Лаймска болест Ig G 21.90 лв.
Варицела зостер IgM (Varicela zoster) 26.70 лв.
Херпес Симплекс Ig M-1 26.70 лв.
Варицела зостер  IgG (Varicela zoster) 26.70 лв.
Chlamidia ДНК -PCR тест 30.00 лв.
Цитомегаловирус – Ig G 26.90 лв.
Цитомегаловирус – Ig M 26.90 лв.
Инфекциозна мононуклеоза + ДКК 10.00 лв.
Инф.Момонукл. EBV IgG+IgM 38.10 лв.
EBV VCA IgM 29.10 лв.
EBV VCA IgG 29.10 лв.
Херпес Симплекс IgG-2 26.30 лв.
Херпес Симплекс Ig M-2 26.30 лв.
Херпес Симплекс IgM -2;Ig G-2 42.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2   IgG   и IgM 42.00 лв.
Цитомегаловирус Ig G +Ig M 39.70 лв.
Chlamidia Trach–Ig G и Ig M 26.00 лв.
Chlamydia Trach. Ig M 16.00 лв.
Анти HAV-Ig M 18.90 лв.
Морбили Ig G +Ig M 57.00 лв.
Морбили IgM 37.00 лв.
Морбили      Ig G 37.00 лв.
Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster) 42.90 лв.
Трихенилоза Ig G 17.00 лв.
HBsAg II 15.00 лв.
Херпес Симплекс тип  1-IgM  и Ig G/HSV1/ 42.90 лв.
HCV-RNA/PCR анализ/ 155.00 лв.
HPV-скрининг за14 типа +цитонамазка 70.00 лв.
анти  HDV Ig M 20.00 лв.
QuantiFERON TB Gold-туберкулоза 117.30 лв.
HCV колич.РНК ( RNA quantitative PCR ) 160.00 лв.
anti-Syphilis – ELISA 13.70 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( DNA quantitative PCR ) 160.00 лв.
Anti HEV IgM 25.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM Z 28.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG 28.00 лв.
Генотипиране 12 типа HPV 80.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG 33.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM 33.00 лв.
anti HAV-Ig M 20.50 лв.
anti-HBc total 19.20 лв.
EBV EBNA IgG 26.70 лв.
EBV ЕА IgM 20.70 лв.
EBV ЕА IgG 24.70 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) 23.50 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ 33.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG 33.00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM 34.00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG 31.00 лв.

Aлергии

Ig E-total 30.00 лв.
ПАНЕЛ Phadiatop-Деца,Юноши,Възрастни 35.70 лв.
ПАНЕЛ INFANT Phadiatop – мaлки деца 49.70 лв.
ПАНЕЛ 1 ( fx5 ) – Хранителна алергия 49.70 лв.
ПАНЕЛ 2 ( gx2 ) -Тревни полени 49.70 лв.
ПАНЕЛ 3 ( hx2 ) – Домашен прах 49.70 лв.
ПАНЕЛ 4 ( Rrx ) – Регионален 49.70 лв.
Dermatophagoides pteronyssinus (d1) 34.90 лв.
Dermatophagoides farinae (d2) 34.90 лв.
алфа-lactalbumin ( f76 ) 34.90 лв.
Бета – lactoglobulin ( f77 ) 34.90 лв.
Latex ( k 82 ) 34.90 лв.
Соя ( f14 ) 34.90 лв.
Casein ( f78 ) 34.90 лв.
Gluten ( f 79 ) 34.90 лв.
Пчела 34.90 лв.
Оса 34.90 лв.
ECP 39.00 лв.
Куче ( е5 ) 34.90 лв.
Котка  ( е1) 34.90 лв.
Мляко ( f2 ) 34.90 лв.
Яйце (белтък) (f1) 34.90 лв.
•Свинско месо ( Pork ) IgG 34.90 лв.
Телешко месо ( f27 ) 34.90 лв.
Cefaclor 34.90 лв.
Penicilloyl 34.90 лв.
Amoxicilloyl 34.90 лв.
Ampicilloyl 34.90 лв.
Candida albicans 34.90 лв.
Aternaria alternata 34.90 лв.
ПАНЕЛ 5/sx1/инхалаторни алергени 49.70 лв.
ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени 121.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена“ 203.00 лв.
Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена ) 80.00 лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени ) 125.00 лв.
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени ) 80.00 лв.
Триптаза ( Тryptase ) 36.70 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-88 антигена“ 305.00 лв.

Паразитология

Ехинококоза 17.90 лв.
Ехинококоза Ig G ELISA 21.70 лв.
Токсоплазмоза Ig M 17.90 лв.
Tоксоплазмоза Ig G-ECLIA 17.90 лв.
Ларва Мигренс Ig G 17.90 лв.
Фасциолоза 17.90 лв.
Анти Toxoplasma gondii IgA 38.70 лв.
Токсоплазмоза Ig A 38.80 лв.
Leishmania infantum IgG/M– Лайшманиоза 35.00 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA 21.70 лв.
Морфолог. изсл. за чревни паразити 18.70 лв.

Микробиология

хемокултури 15.00 лв.
RPR (или Васерман) 10.00 лв.
АST/aнтистрептолизинов  титър/ 7.00 лв.
Ревматоиден фактор 7.00 лв.
Инфекциозна мононуклеоза-Paul Bunnell 10.00 лв.
Фекална маса и ректален секрет 10.00 лв.
Изследване на урина за урокултура 10.00 лв.
Материал от генитална система 10.00 лв.
Раневи секрет 10.00 лв.
Ранев материал и гной 10.00 лв.
Гърлен секрет 10.00 лв.
Назофарингеален секрет 10.00 лв.
Гърлени и назофарингеални секрети 10.00 лв.
Храчка 10.00 лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска 10.00 лв.
Бронхоалвеоларен лаваж 10.00 лв.
Сифилис – TPHA (Потвърдителен) 10.00лв
Уретрален секрет 10.00 лв.
Влагалищен секрет 10.00 лв.
Очен секрет 10.00 лв.
Друг секрет 10.00 лв.
Микоплазма и уреаплазма от генитална с-ма 27.00 лв.
Вземане  на микробиологичен секрет 2.00 лв.
TRICHOMONAS VAGINALIS Ag Test 25.00 лв.
Микоплазма в урина 25.00 лв.
In Pouch TV /trichomonas vaginals/ 17.00 лв.
Miyco well D-one/urina +genitalna s-ma/ 29.00 лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот) 62.00 лв.

Лекарствено мониториране

Дигоксин 18.90 лв.
Витамин В12 19.70 лв.
Фолат в серум 19.70 лв.
КАРБАМАЗЕПИН 18.90 лв.
ВАЛПРОЕВА  КИСЕЛИНА 18.90 лв.
Vitamin D total(25-OH Витамин D) 27.00 лв.

Други изследвания

Изследване на ставна течност 5.00 лв.
Двукратно изследване на стерилна урина 20.00 лв.
Химичен анализ на конкремент 27.70 лв.
Спермограма-профил 12.00 лв.
Медицинско за чужбина 40.00лв
Тест за барбитурати/BAR/ 5.00 лв.
Тест за  кокаин/COC/ 5.00 лв.
Тест за марихуана/THC/ 5.00 лв.
Тест за  метамфетамини/MET/ 5.00 лв.
Тест за амфетамини/AMP/ 5.00 лв.
МУЛТИ ПАНЕЛ-10 НАРКОТИКА 40.00 лв.
MOP/ Morphine/- 5.00 лв.
MDMA/3,4-methylenedioxy-methamphetamine/ 5.00 лв.