Начало : За МЦ БИОМЕД 99 - Клиенти и партньори
  • МЦ Биомед работи активно с почти всички известни в България и в света фирми от медицинския сектор:
  • ABBOTT Diagnostic и Българското представителство АДИКС, което е осигурило част от апаратурата - Хематологичен автоматичен анализатор CELL DYN 1700 и 3500 , Имунологичен автоматичен анализатор AXSYM
  • ELIT MEDICAL -PRESTYGE- 24 i,  автоматичен биохимичен анализатор
  • Перфект Медика, осигурили автоматичен глюкоанализатор BIOSEN C_line, Clinic (EKF Diagnostic)
  • АLNED Medical, подсигурили апаратурата за физиотерапията и кардиологичната диагностика (Холтер и Велоергометър).
  • МАРВЕНА ООД-представител на Roche diagnostics подсигури имунологичен анализатор Elecsys 2010


Корпоративни клиенти:

БТК Видин
ЧЕЗ Видин
НЕК Видин
"Видахим" АД
Митница Видин
Пристанище Видин
Областна Администрация Видин
Общинска Администрация Видин
SOCIETE GENERALE-ЕКСПРЕСБАНК
МБАЛ "Света Петка" Видин
Инвестбанк Видин
ПИБ Видин
Дирекция "Инспекция по труда" Видин
ОББ Видин
М-Теl Видин

Фирми партньори

НЗОК
"Сосиете Женерал Експресбанк" АД Видин
"ЗОК ФИ ХЕЛТ"АД
ОЗОФ”Доверие „АД
ЗФ” Дженерали Закрила „АД
„Евроинс ЗО” -АД
ЗОД” Булстрад Здраве” АД
ЗОК” България Здраве”
CHRONO
З К” ЦКБ „
ЗК” Всеотдайност „АД
ЗК” Надежда „АД
„ЗОАД - ДЗИ ”АД
LABEX
” Здравноосигурителен институт” АД
„Общинска здравноосигулителна каса „
ЗОФ”Медико-21 „АД
BIANET
СКАЙУЕР Груп ООД
"НИСЕТ"
CIBALAB
Mарвена
Гамидор
МЕД-ДИА
НЦЗПБ
ТЕКОМ
SOFBIOLIFE-Biosystems
Имесса
ДИАМЕД
RANDOX-Лабдиагностика
Biomed
FORTRESS diagnostics
Meйком
ТОP - diagnostics
МЕДИЛАБ