Начало : Услуги - Медицински услуги

Хирургичен кабинет


В хирургичния кабинет на МЦ "Биомед 99" се осъществява диагностика и лечение на остри и хронични хирургични заболявания.

Посредством пълния набор хирургично оборудване и инструментариум, кабинетът предлага:
 • Предоперативна подготовка на спешни и планови хирургични интервенции.
 • Амбулаторни хирургия.
 • Еднодневна хирургия.
 • Мамология.
История и визия

Услуги:


 • Първичен и вторичен преглед
 • Подкожна инжекция  
 • Мускулна инжекция
 • Венозна инжекция  
 • Венозна инфузия /10 до 30 минути/  
 • Венозна инфузия /над 30 минути/ 
 • Обработка на рана
 • Отваряне на абсцес на кожа или лигавица /ексцизия на фурункул/ 
 • Инцизия на флегмон   
 • Отбременяваща дълбока инцизия на фасция или подлежащи тъкани  
 • Екстракция на нокът  
 • Инцизия на подкожен панарициум или паронихия  
 • Инцизия на сухожилен панарициум   
 • Инцизия на флегмон на дланта    
 • Шев на мускули и/или фасции при травми  
 • Мануална репозиция на анален или ректален пролапс   
 • Венесекция  
 • Лигиране на съдове на крайиците      
 • Сваляне на конци


Работно време:Д-р Огнян Георгиев Милев– специалист Хирургия
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
9,00-11.00
-----------
 ----
15,00-17,00
------------
------------
-----------
Домашни прегледи
11,00-11,30
----------------
 ------
17,30-18,00
-----------
------------
-----------
ЛКК**
----------------
-----------
------ -----------
------------
------------
----------
Профилактични прегледи на рискови групи***
----------
17,00-17,30
---------
17,00-17,30
-----------
----------
---------
Д-р Петър Викторов Ружев 
– специалист Хирургия
 
 
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
   
 08.30-11.00
 
 14.30-17,30
 
 
Домашни прегледи
 
 
 11.30-12.30    18,00-19,00  
 
Профилактични прегледи на рискови групи***
 
 
 11.00-11.30
 
 17,30-18,00    
ЛКК-сряда от 16,00-19,00