Начало : Услуги - Медицински услуги

Пулмологичен кабинет


Основните дейности на пулмологичния кабинет са: лечебно-диагностична, профилактична, рехабилитационна, диспансеризация. Те са свързани с извършването на амбулаторни и спешни прегледи, използването на неинвазивни и инвазивни методи за диагностика и лечение. Извършваната профилактична дейност се отнася до специализираната извънболнична помощ по пневмология и фтизиатрия-белодробна ТБК, ХООБ, Бронхиална астма. Рехабилитационната дейност се свързва с проследяването, динамичния контрол на кислородо терапията, на назначените инхалаторни антиасматични препарати в домашни условия. Профилактика, проследяване, диагноза и своевременно лечение на очакваните усложнения при пациенти с хронични белодробни заболявания. Определяне и динамична корекция на двигателния режим и параметрите за качество на живот при функционално-лимитирани пациенти с хронични, прогресиращи белодробни заболявания. Извършва се диспансеризация съобразно съществуващата нормативна уредба.

Услуги:


  • Спирометър DATOSPIR - за изследване на дишането


Работно време:


Д-р Юлия Иванова Илиева- специалист Пулмология и Фтизиатрия
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
9.00-14.00
 
------------------
 
-----------
 
11.30-16.30
-------------
--------
-----------
Домашни прегледи
------------
---------
-----------
16.30-17.00
-------------
----------
-----------
ЛКК**
----------------
------------
 
----------
------------
-----------
-----------
Профилактични прегледи на рискови групи***
-----------------
-------------
----------
--------------
-----------
---------
------------