Начало : Услуги - Медицински услуги

Пулмологичен кабинет


Основните дейности на пулмологичния кабинет са: лечебно-диагностична, профилактична, рехабилитационна, диспансеризация. Те са свързани с извършването на амбулаторни и спешни прегледи, използването на неинвазивни и инвазивни методи за диагностика и лечение. Извършваната профилактична дейност се отнася до специализираната извънболнична помощ по пневмология и фтизиатрия-белодробна ТБК, ХООБ, Бронхиална астма. Рехабилитационната дейност се свързва с проследяването, динамичния контрол на кислородо терапията, на назначените инхалаторни антиасматични препарати в домашни условия. Профилактика, проследяване, диагноза и своевременно лечение на очакваните усложнения при пациенти с хронични белодробни заболявания. Определяне и динамична корекция на двигателния режим и параметрите за качество на живот при функционално-лимитирани пациенти с хронични, прогресиращи белодробни заболявания. Извършва се диспансеризация съобразно съществуващата нормативна уредба.

Услуги:


  • Спирометър DATOSPIR - за изследване на дишането


Работно време:


Д-р Мариела Георгиева– специалист Пулмология и Фтизиатрия
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
08,30-12,00
09,00-15,00
13,00-15,00 8,300-12,30 12,00-15,00
------------
----------
Домашни прегледи
---------------
---------
------ 12,30-13,00
15,00-16,00
-----------
-----------
Д-р Ивета Генкова Найденова
– специалист Пулмология и Фтизиатрия
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
....................
08.30-13.30
---------
14.30-18.30
---------
------------
----------
Домашни прегледи
---------------
---------
.............
--------------
........
-----------
-----------