Начало : Услуги - Медицински услуги

Гастроентерологичен кабинет


Основните дейности на кабинета са:
лечебно-диагностични; профилактична;рехабилитационна.
Към тях се отнася поставянето на максимално точна диагноза, правилен терапевтичен подход за лечение на гастроентерологичните болести и придружаващите заболявания при всеки конкретен пациент. Доброто познаване на методите и възможностите на клиничните, параклиничните кръвни и биохимични, микробиологични, имунологични, цитологични, хистопатологични, рентгенови, функционални, биопсични и хемостазиологични изследвания спомагащи за точното диагностициране на гастроентерологичните заболявания. Извършва се диспансеризация и експертиза на неработоспособността и здравословното състояние на пациента съгласно съществуваща нормативна уредба.

Услуги:


  • диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум


Работно време:


 

Д-р Галина Вълчева Цветкова  

специалист ВБ и Гастроентерология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник (от – до)

Вторник (от – до)

Сряда (от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

14.30-17.30

--------

8.30-12.00

------

14.30-17.30

Домашни прегледи

-------

-------

------

--------

17.30-18.00

ЛКК**

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Профилактични прегледи на

рискови групи***

-----------

-----------

12.00-12.30

-----------

-----------

 

Д-р Нора Иванова  

специалист ВБ и Гастроентерология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник (от – до)

Вторник (от – до)

Сряда (от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00-13.30

8.00-12.00

11.00-14.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Домашни прегледи

-------

12.00-13.00

------

--------

-------------

ЛКК**

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Профилактични прегледи на

рискови групи***

-----------

-----------

--------

-----------

12.00-12.30