Начало : Услуги - Медицински услуги

Гастроентерологичен кабинет


Основните дейности на кабинета са:
лечебно-диагностични; профилактична;рехабилитационна.
Към тях се отнася поставянето на максимално точна диагноза, правилен терапевтичен подход за лечение на гастроентерологичните болести и придружаващите заболявания при всеки конкретен пациент. Доброто познаване на методите и възможностите на клиничните, параклиничните кръвни и биохимични, микробиологични, имунологични, цитологични, хистопатологични, рентгенови, функционални, биопсични и хемостазиологични изследвания спомагащи за точното диагностициране на гастроентерологичните заболявания. Извършва се диспансеризация и експертиза на неработоспособността и здравословното състояние на пациента съгласно съществуваща нормативна уредба.

Услуги:


  • диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум


Работно време:


Д-р Нора Иванова– специалист ВБ и Гастроентерология
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
09,00-11,00
09,00-11,00 8.00-10.00; 9.00-11,00
9,00-11,00
------------
-----------
Домашни прегледи
------------
----------
------------
--------- 11,00-11,30
----------
------------
Профилактични прегледи на рискови групи***
11,00-11,30
------------
----------
---------------
-------------
------------
------------ 
Д-р Галина Вълчева Цветкова –специалист ВБ и Гастроентерология
ПОСЕЩЕНИЯ за:
Понеделник (от – до)
Вторник (от – до)
Сряда (от – до)
Четвъртък (от – до)
Петък
(от – до)
Събота (от – до)
Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи
   
 08.30-11.00
 
 14.30-19,00
 
 
Домашни прегледи
 
 
 11.00-12,00    19,00-19,30  
 
Профилактични прегледи на рискови групи***
 
 
 12.00-12.30